Jaap Vedder Scriptieprijs

jaap vedder scriptieprijs

Het bestuur van de NVORWO heeft besloten een scriptieprijs in te stellen. De prijs is vernoemd naar Jaap Vedder, de in 2014 overleden oud-voorzitter en erelid van de NVORWO.

Studenten kunnen scripties die in de periode 1 juli 2018 tot en met 31 augustus 2018 goed beoordeeld zijn of worden, uiterlijk op 1 oktober 2018 indienen. De scriptie moet een Bachelor-scriptie zijn (Onderwijskunde, Pabo of 2e graads lerarenopleiding wiskunde) en de inhoud moet te maken hebben met het reken-wiskundecurriculum van het basisonderwijs of met de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. “Jaap Vedder Scriptieprijs” verder lezen