Feedback voor Curriculum.nu – De stand van zaken

Curriculum.nu Logo

De leraren en schoolleiders die meedoen aan de ontwikkelteams rekenen-wiskunde van Curriculum.nu hebben net de tweede ontwikkelsessie afgerond. Ze hebben de feedback op hun visie op het leergebied besproken en deze visie bijgesteld.

Daarnaast hebben de leden van het ontwikkelteam verder gewerkt aan het formuleren van de ‘grote opdrachten’ (de zogenaamde ‘big ideas’ die de essentie van het vak rekenen-wiskunde weergeven). “Feedback voor Curriculum.nu – De stand van zaken” verder lezen

Van de voorzitter … maart 2018

voorzitter van de NVORWO Francis Meester maart 2018

In 2001 schreef Douwe Draaisma: ‘Waarom de tijd sneller gaat als je ouder wordt…’  en ik denk dat hij gelijk heeft. Wat vliegt het jaar weer voorbij. Op het moment dat ik dit schrijf (februari 2018, red.) zijn de mensen nog aan het schaatsen. Als u deze column leest, piepen de eerste narcissen de grond uit.

Rekencoördinatoren

De rekencoördinatoren hebben op 9 maart de nationale netwerkdag gehad, “Van de voorzitter … maart 2018” verder lezen

rekentoets – NVORWO-reactie op ‘Een nieuw perspectief voor rekenen in het VO’

rekentoets - nvorwo commentaar op Een Nieuw Perspectief voor Rekenen in het VO

Alternatief voor de rekentoets

Op 7 maart 2018  stuurde minister Slob een alternatief voor de veel besproken rekentoets in het voortgezet onderwijs naar de Tweede Kamer.

Om verder door te praten over dit alternatief voor de rekentoets en om de meningen van diverse betrokken partijen te horen zijn er gesprekstafels georganiseerd. De NVORWO was vertegenwoordigd bij deze gesprekstafels.

Aan de NVORWO is gevraagd om een reactie op het alternatief voor de rekentoets te geven en om te omschrijven wat de visie van de NVORWO is op het rekenen-wiskunde van nu in in de toekomst. “rekentoets – NVORWO-reactie op ‘Een nieuw perspectief voor rekenen in het VO’” verder lezen

Studiedag NVORWO – Alle workshops op een rij

6 april 2018 jaarvergadering studiedag nvorwo goed reken wiskundeonderwijs voor nu en straks

Op vrijdag 6 april 2018 organiseert de NVORWO een studiedag die voor NVORWO-leden en abonnees van Volgens Bartjens gratis is.
Op de studiedag kunt u in verschillende workshop-rondes interessante workshops over rekenen-wiskunde volgen.

Thema studiedag

Het thema van deze studiedag is: Goed reken – wiskundeonderwijs voor nu en straks. De workshops zijn bijeenkomsten waar op een interactieve  manier ingegaan wordt op het rekenonderwijs. De deelnemers aan de workshops komen meer te weten over hoe je op een praktische manier het rekenonderwijs kunt verrijken en verdiepen.

Op de studiedag kijken we ook naar “Studiedag NVORWO – Alle workshops op een rij” verder lezen

Studiedag en jaarvergadering NVORWO op 6 april 2018

6 april 2018 jaarvergadering studiedag nvorwo goed reken wiskundeonderwijs voor nu en straks

Op 6 april 2018 vindt in ’t Veerhuis in Nieuwegein de NVORWO-jaarvergadering en studiedag plaats. Deze studiedag is gratis voor NVORWO-leden en abonnees van Volgens Bartjens.

Het thema van deze dag is: ‘Goed reken-wiskundeonderwijs voor nu en straks’.

Op de studiedag kunt u workshops volgen en lezingen bijwonen. Ook zal er worden gepraat over Curriculum.nu en de tussenproducten die de ontwikkelgroep Rekenen-wiskunde voor dit project in april zal hebben opgeleverd.

Lees meer over de jaarvergadering en studiedag en meld u aan!

“Studiedag en jaarvergadering NVORWO op 6 april 2018” verder lezen