Van de voorzitters – januari 2019

Voorzitters NVORWO Jenneken van der Mark en Kees Hoogland

Er ligt in dit nieuwe jaar weer een prachtig nieuw nummer van Volgens Bartjens. Wij wensen al onze leden een gezond, inspirerend en rekenrijk jaar.

Bij een nieuw jaar horen ook goede voornemens. En die hebben wij als bestuur van de NVORWO ook. We willen jullie graag deelgenoot maken van onze plannen en voornemens.

Waar gaan wij voor?

  • We willen meer en duidelijker een gezicht zijn voor basisschoolleraren en rekencoördinatoren in Nederland
  • We willen met veel mensen samenwerken in het organiseren van activiteiten rond goed rekenonderwijs
  • We willen korte lijnen hebben met allerlei spelers in het rekenveld vanuit de houding dat samenwerken altijd meer oplevert dan concurreren
  • We willen ruimte hebben en ruimte maken om ook anders te durven denken over rekenonderwijs

Lees verder »Van de voorzitters – januari 2019

Van de voorzitter … maart 2018

voorzitter van de NVORWO Francis Meester maart 2018

In 2001 schreef Douwe Draaisma: ‘Waarom de tijd sneller gaat als je ouder wordt…’  en ik denk dat hij gelijk heeft. Wat vliegt het jaar weer voorbij. Op het moment dat ik dit schrijf (februari 2018, red.) zijn de mensen nog aan het schaatsen. Als u deze column leest, piepen de eerste narcissen de grond uit.

Rekencoördinatoren

De rekencoördinatoren hebben op 9 maart de nationale netwerkdag gehad,

Lees verder »Van de voorzitter … maart 2018

Van de voorzitter… Februari-nieuws

NVORWO-voorzitter Francis Meester

Alle jaren dat ik in het onderwijs werkte, vond ik de kerstvakantie een heerlijke periode. Zeker als kerstmis ‘gunstig’ viel, net zoals in 2017. Dan heb je na nieuwjaar nog een aantal dagen helemaal vrij voordat je weer aan het werkt begint. Ik ben nu gepensioneerd, dus die vrije dagen zijn minder kritisch.

Ik werd gebeld door mijn overbuurvrouw of ik tussen 12 en 3 uur zou kunnen oppassen op haar 2 zieke dochters uit groep 5 en groep 7. De twee waren niet al te ziek en vonden het gezellig te lezen, voor te lezen en zeker te puzzelen toen ik van de meegebrachte Volgens Bartjens de middenpagina’s opensloeg.

Lees verder »Van de voorzitter… Februari-nieuws

Van de voorzitter… November 2017

NVORWO-voorzitter Francis Meester

Curriculum.nu is van start gegaan en wordt ook door het kabinet Rutte III ondersteund. Spannend, wat gaat dit betekenen voor rekenen-wiskunde in het primair onderwijs en in het vervolgonderwijs? Hoe gaat het ontwikkelteam werken, hoe ziet dat er überhaupt uit? We weten het (nog) niet op dit moment. Wel weten we dat 

Lees verder »Van de voorzitter… November 2017

Van de voorzitter… september 2017

Francis Meester, Voorzitter NVORWO

Voorzitter van de NVORWO, Francis Meester, geeft een update van het laatste nieuws uit de rekenwereld en vertelt over curriculum.nu, de rekenspellenwedstrijd en nieuwe rekenprojecten.

 

Onderwijs 2032 wordt Curriculum.nu

Voor rekenen-wiskunde staat er een brede curriculumwijziging op stapel. Binnen de NVORWO is er genoeg expertise aanwezig en bestaan er voldoende ideeën om een beeld te kunnen geven van wat goed, inspirerend en toekomstbestendig reken-wiskundeonderwijs zou kunnen inhouden. De NVORWO is daarom de laatste maanden erg actief geweest om een stem te laten horen in bijeenkomsten waarin deze curriculumwijziging wordt gepland en opgezet. Onze grootste zorg is

Lees verder »Van de voorzitter… september 2017

Francis Meester te gast bij het rondetafelgesprek OC&W over curriculumherziening p.o. en v.o.

Op woensdag 19 april 2017 was NVORWO-voorzitter Francis Meester uitgenodigd om deel te nemen aan een rondetafelgesprek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de curriculumontwikkeling in het primair- en voortgezet onderwijs .

Lees verder »Francis Meester te gast bij het rondetafelgesprek OC&W over curriculumherziening p.o. en v.o.

Van de voorzitter… Volgens Bartjens, maart 2017

Francis Meester: Van de voorzitter

Ed de Moor

Mijn vorige column was klaar en allang ingeleverd toen we hoorden dat Ed de Moor was overleden. De hoofdredacteur is nog in staat geweest om in een artikel diverse mensen aan het woord te laten om te vertellen over alle aspecten waarin Ed veel voor het reken-wiskunde onderwijs  betekend heeft.  Het gaf een mooi beeld van de 83-jarige Ed, die tot bijna het laatste moment actief geweest is voor zijn vakgebied. Hij was oprichter, erelid, inspirator, actief lid en nestor van de NVORWO. Hij was een prachtig voorbeeld voor ons en voor mij. Op de Panamaconferentie van 19 en 20 januari werd hij ook herdacht in een waardige bijeenkomst.

Rekencoördinatoren

Maar wij gaan door, ook met de ideeën en wensen die Ed al had voor goed reken-wiskundeonderwijs. We zijn nog lang niet zo ver dat er een rekencoördinator – een wiskobaas – op iedere school is,

Lees verder »Van de voorzitter… Volgens Bartjens, maart 2017