De NVORWO is de Nederlandse Vereniging voor de Ontwikkeling van Reken-WiskundeOnderwijs. De vereniging zet in op twee sporen: goed reken-wiskundeonderwijs in de basisschool en goed opleidingsonderwijs op de Pabo’s. De NVORWO is een onafhankelijke vereniging die de belangen verbindt van organisaties die zich richten op het reken-wiskundeonderwijs.

Berichten

Rekenhoeken voor groep 3

Jaarvergadering NVORWO: online op 25 juni

Van de voorzitter – Een anderhalve meter cultuur… wat is dat dan en hoe gaat dat eruit zien?

Hoofdredacteur en eindredacteur voor Volgens Bartjens gezocht

Nieuwe ronde subsidieaanvragen voor rekenprojecten gestart

Prijswinnaars rekenspellenwedstrijd

Van de voorzitter – maart 2020

Jaarvergadering / studiedag gaat niet door

Laatste nieuws spellenwedstrijd 2020.

Vakjury bekijkt de inzendingen voor de rekenspellenwedstrijd

Discussie: Toekomst van ons onderwijs

Van de voorzitter – januari 2020

NVORWO is lid van de Federatie Onderwijsvakorganisaties