De NVORWO is de Nederlandse Vereniging voor de Ontwikkeling van Reken-WiskundeOnderwijs. De vereniging zet in op twee sporen: goed reken-wiskundeonderwijs in de basisschool en goed opleidingsonderwijs op de Pabo’s. De NVORWO is een onafhankelijke vereniging die de belangen verbindt van organisaties die zich richten op het reken-wiskundeonderwijs.

Berichten

Rekenspellenwedstrijd 2018 – 2019 – Hoe doe je mee?

Voor de vijfde keer organiseren Volgens Bartjens, SLO, NVORWO en Klasse TV de wedstrijd ‘Bedenk het beste rekenspel’ en we nodigen je uit om mee te doen. Op dit ogenblik zijn we ons aan het voorbereiden op een mooie nieuwe ronde vol met fantastische rekenspellen! De rekenspellen-wedstrijd van vorig schooljaar was een groot succes. Op … Lees verder »

Rekenspellenwedstrijd 2018 – 2019

Ook in het schooljaar 2018 – 2019 komt er een rekenspellen-wedstrijd. Op dit ogenblik zijn we ons aan het voorbereiden op een mooie nieuwe ronde vol met fantastische rekenspellen. Houd deze pagina’s in de gaten!

Van de voorzitters…

De NVORWO is een dynamische vereniging. Rekenen was, is en zal altijd een veel besproken onderwerp blijven binnen ons onderwijs en de NVORWO profileert zich graag in het hart van dat gesprek. Om er maar een paar te noemen blijven belangrijkste thema’s wat ons betreft:

Derde tussenproduct Curriculum.nu – Officiële reactie NVORWO

In oktober 2018 heeft het ontwikkelteam rekenen-wiskunde een derde tussenproduct opgeleverd. In dit tussenproduct staan de bijgestelde Grote Opdrachten. Ook geven de leden van het ontwikkelteam een toelichting op deze Grote Opdrachten. Verder zijn er een visie op het leergebied, een bronnenlijst, een beschrijving van bekwaamheden en een begrippenlijst in het derde tussenproduct rekenen-wiskunde opgenomen. … Lees verder »

Feedback-bijeenkomst 3e tussenproduct in Utrecht

Van 15 oktober tot 14 november 2018 kan er feedback geleverd worden op het derde tussenproduct van de ontwikkelgroep rekenen-wiskunde van Curriclum.nu. Aan de NVORWO is gevraagd om namens haar leden feedback te geven op dit tussenproduct. Daarom zijn er een aantal feedbacksessies georganiseerd. Voor de eerste feedbacksessie op woensdag 31 oktober kunt u zich … Lees verder »

Symposium: Reken je Rijk

Op zaterdag 13 oktober organiseert de werkgroep Geschiedenis van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren haar 24e symposium met als thema Reken je rijk. Er wordt gekeken naar  hoe en waarom er vroeger gerekend werd, bijvoorbeeld aan de decimalen van pi, in rekenboeken, maar vooral ook bij praktische handelsproblemen, salarissen en verzekeringen.

Ei van Columbus: Jubileum-uitgave 2018

In 2018 er is er naar aanleiding van het afscheid van Jos van den Bergh, de bedenker van alle puzzels van het Ei van Columbus, een speciale uitgave verschenen waarin zijn mooiste rekenpuzzels zijn opgenomen. Op het afscheid van Jos is dit boekje aan hem uitgereikt. Wilt u dit boekje ook in uw bezit krijgen? … Lees verder »

Flipping the classroom in het rekenonderwijs

Op obs De Komeet in Krommenie zijn vanaf 2016 enkele leerkrachten gestart met het maken van rekenfilmpjes. Zij filmden zichzelf terwijl zij instructie gaven. De leerlingen konden, als ze dat wilden, de instructiefilmpjes bekijken (het zogenaamde ‘flipping the classroom). De leerkrachten en hun directeur wilden de video’s en het gebruik ervan op een hoger plan … Lees verder »