De NVORWO is de Nederlandse Vereniging voor de Ontwikkeling van Reken-WiskundeOnderwijs. De vereniging zet in op twee sporen: goed reken-wiskundeonderwijs in de basisschool en goed opleidingsonderwijs op de Pabo’s. De NVORWO is een onafhankelijke vereniging die de belangen verbindt van organisaties die zich richten op het reken-wiskundeonderwijs.

Berichten

Volgens Bartjens: Ontwikkeling en Onderzoek

We zijn bijna jarig!

Inspectie van het Onderwijs: Veel leerlingen leren niet zo goed rekenen als ze zouden kunnen

Het aftellen is begonnen

Jaarvergadering en studiedag

Panamaconferentie 2021 Rekenen Wiskunde 3D

NVORWO is lid van de Federatie Onderwijsvakorganisaties