De NVORWO is de Nederlandse Vereniging voor de Ontwikkeling van Reken-WiskundeOnderwijs. De vereniging zet in op twee sporen: goed reken-wiskundeonderwijs in de basisschool en goed opleidingsonderwijs op de Pabo’s. De NVORWO is een onafhankelijke vereniging die de belangen verbindt van organisaties die zich richten op het reken-wiskundeonderwijs.

Berichten

Lopende projecten 2020-2021

“Meetkunde in de kerk”

Nationale Rekencoördinator Dag

Panama-conferentie!

Rekenspellenwedstrijd 2021 is weer van start!

Rekenhoeken voor groep 3

NVORWO is lid van de Federatie Onderwijsvakorganisaties