De NVORWO is de Nederlandse Vereniging voor de Ontwikkeling van Reken-WiskundeOnderwijs. De vereniging zet in op twee sporen: goed reken-wiskundeonderwijs in de basisschool en goed opleidingsonderwijs op de Pabo’s. De NVORWO is een onafhankelijke vereniging die de belangen verbindt van organisaties die zich richten op het reken-wiskundeonderwijs.

Berichten

Jaarvergadering / studiedag gaat niet door

Laatste nieuws spellenwedstrijd 2020.

Vakjury bekijkt de inzendingen voor de rekenspellenwedstrijd

Discussie: Toekomst van ons onderwijs

Van de voorzitter – januari 2020

Position paper – Reactie NVORWO op eindproduct Curriculum.nu

Start rekenspellenwedstrijd – Stuur uw rekenspel in tot 21 februari

Nieuwe ronde subsidieaanvragen voor rekenprojecten gestart

Van de voorzitter – Dezelfde taal

Nieuwsrekenen voor nieuwkomers

Van de voorzitter – oktober 2019

10 jaar ontwikkeling in het wiskundeonderwijs bij de lerarenopleiding basisonderwijs