Beroepsbeeld Leraar on Tour: Laat je horen!

Beroepsbeeld Leraar on Tour: Laat je horen! – FvOv

Beroepsbeeld Leraar on Tour gaat het land in zodat leraren en docenten samen kunnen bouwen aan het Beroepsbeeld Leraar. Ben jij leraar of docent in de buurt van Breda, Ommen of Bunnik? Kom dan naar een van de workshops in november en laat je horen!

We zijn op pad met Beroepsbeeld Leraar on Tour en dat geeft jou als leraar de kans om bij te dragen aan het Beroepsbeeld Leraar. We hebben een prachtig vak en we zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving. Er wordt veel over ons geschreven. Maar er is maar één groep mensen die weet wat het beroep echt inhoudt: wijzelf. Kom dus naar een van de workshops en deel wat je belangrijk vindt:

  • Maandag 13 november van 16:00-17:30 uur in Breda voor alle leraren po, vo, so en mbo. Locatie Tessenderlandt, Van Riebeecklaan 2, Breda
  • Woensdag 22 november van 14:00-16:00 uur in Ommen voor alle leraren po, vo, so en mbo. Locatie: Korenbloemstraat 2, Ommen
  • Donderdag 23 november van 15:00 -17:00 uur in Bunnik voor vmbo-leraren. Locatie: Postillion Hotel Bunnik, Baan van Fectio 1, Bunnik

Meld je voor de workshops op 13 of 22 november aan via hallo@beroepsbeeldleraar.nl en voor 23 november via deze website

// Wat hoort wel en wat hoort niet bij ons werk? Ben je vooral een coach, of ligt de nadruk meer op kennisoverdracht? Welke waarden en normen delen wij als leraren? In hoeverre is ons beroep teamwork? Welke verwachtingen hebben beginnende leraren van hun werk, en hoe kunnen we die beter in lijn brengen met de realiteit? //

Met het Beroepsbeeld Leraar bouwen wij als leraren en docenten uit het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en het mbo samen aan een beeld van ons beroep. Hoe het echt is om leraar te zijn, niet hoe het door anderen wordt gezien. Een realistisch, gezamenlijk gemaakt beroepsbeeld helpt ons om eigen rollen, doelen en ontwikkelmogelijkheden te formuleren. Het laat toekomstige leraren en anderen zien wat er aantrekkelijk en belangrijk is aan ons beroep. En het vormt de onderlegger voor raamplannen, curriculums en het bevoegdhedenstelsel.

Bouw mee aan het Beroepsbeeld Leraar
We organiseren workshops waar jij kunt aangeven wat je het belangrijkst vindt in het beroepsbeeld, aan de hand van een expositie op basis van de verhalen van 600 leraren uit heel Nederland. Lees over de trots en de toewijding, de dilemma’s en de uitdagingen. Label de elementen die jou het meest aanspreken en inspireren. Voeg toe wat je nog mist. Jouw bijdrage is essentieel.

We duiken tijdens de workshop dieper in de 4 thema’s van het Beroepsbeeld Leraar: 

  1. de essentie van het beroep
  2. de professionele identiteit van de leraar
  3. loopbaanpaden
  4. de verschillen tussen sectoren

Hopelijk zien we je bij een van de workshops!