Reactie NVORWO op eerste tussenproduct rekenen-wiskunde Curriculum.nl

reactie nvorwo op tussenproduct ontwikkelteam rekenen wiskunde

Eind maart heeft het ontwikkelteam rekenen-wiskunde een eerste tussenproduct opgeleverd. In dit tussenproduct wordt een (concept)visie geschetst voor rekenen-wiskunde, wordt ingegaan op het proces tijdens de ontwikkelsessie en worden tenslotte vragen gesteld aan het veld.

Lees verder »Reactie NVORWO op eerste tussenproduct rekenen-wiskunde Curriculum.nl

Curriculum.nu – Samenstelling ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde bekend

curriculum.nu ontwikkelteam rekenen-wiskunde

Om voor Curriculum.nu een nieuw curriculum voor rekenen-wiskunde te ontwikkelen is er een speciaal ontwikkelteam samengesteld. Een speciaal hiervoor opgericht selectiecomité zorgde voor de selectie van de leden. Namens de NVORWO heeft mw. Riejet van Til zitting genomen in dit comité.

Lees verder »Curriculum.nu – Samenstelling ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde bekend

Definitief visie-document voor Curriculum.nu

Curriculum.nu

De coördinatiegroep van curriculum.nu heeft de NVORWO gevraagd een visie-document te leveren dat het Ontwikkelteam Rekenen-Wiskunde  kan ondersteunen bij het formuleren van bouwstenen voor een vernieuwd curriculum rekenen-wiskunde.

Het bestuur van de NVORWO heeft een concept-visiedocument gemaakt en dit voorgelegd aan de NVORWO-leden. Het commentaar dat door leden is geleverd is in het definitieve document verwerkt. Wij bedanken de leden die hebben meegedacht en commentaar hebben geleverd zeer.
Om het definitieve visie-document te lezen kunt u

Lees verder »Definitief visie-document voor Curriculum.nu

Concept-visiedocument voor Curriculum.nu

nvorwo-visie curriculum.nu

De coördinatiegroep van curriculum.nu heeft de NVORWO gevraagd een visie-document te leveren dat het nog te vormen ontwikkelteam rekenen-wiskunde  kan ondersteunen bij het formuleren van bouwstenen voor een vernieuwd curriculum rekenen-wiskunde. De NVORWO voldoet graag aan dat verzoek. Een belangrijk doel van onze Vereniging is immers het ontwikkelen van het reken- en wiskundeonderwijs tot een levend, inspirerend, betekenisvol, breed en cultureel belangrijk onderwijsgebied.

Lees verder »Concept-visiedocument voor Curriculum.nu