Meetkunde in de kerk

Middels een subsidie van de NVORWO is het project ‘Meetkunde in de Kerk’ mogelijk geworden. In dit project werkten Hogeschool iPabo, de Walburgiskerk in Zutphen en Lanting Rekenadvies samen waarbij onderzoek werd gedaan naar reken-wiskunde-activiteiten die in een kerk of vergelijkbaar erfgoed gedaan kunnen worden. En dus liepen we met een klein groepje mensen rond in de kerk. We zagen de constructie van de kerk, de symmetrie in houtsnijwerk, het spiegeltje waarmee de organist de dominee kan zien, we vroegen ons af hoe hoog de kerk was en hoe je dat het beste kunt schatten. We liepen er rond met een meetkundige blik. Waar het ons om ging was: hoe kunnen we kinderen ook op die manier laten kijken naar de kerk? En hoe kunnen we daar een serie praktisch bruikbare opdrachten bij ontwerpen, geschikt voor basisschoolkinderen die samen met hun leerkracht een bezoek brengen aan de kerk?
Het resultaat van de zoektocht staat hier. In dit boekje worden negen activiteiten beschreven. Hierbij komen verschillende aspecten van meetkunde aan bod: kijkmeetkunde, oriëntatie in de ruimte en symmetrie. Er zit overigens ter variatie, ook een echte meetactiviteit bij. Bovendien wordt in alle activiteiten gewerkt aan algemenere doelen zoals modelleren, abstraheren, probleemoplossen en het ontwikkelen van een onderzoekende houding. We hebben bij ons ontwerp rekening gehouden met verschillende leeftijden: er zijn opdrachten voor groep 1 tot en met 8.

Rekenhoeken voor groep 3

rekenhoeken | Rekenen-wiskunde voor groep 3 in zes hoeken - Logtenberg en van Schaik NVORWO 2020

Speels en betekenisvol leren in groep 3 is een veelgehoorde wens, maar blijkt in de praktijk een lastige uitdaging voor het vakgebied rekenen-wiskunde. Rekenhoeken zijn een middel om betekenisvol en doelgericht te kunnen werken vanuit een doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3.

Henk Logtenberg en Martine van Schaik, beiden werkzaam als onderwijsadviseurs bij de Marnix-academie, schreven met behulp van NVORWO-subsidie een handleiding voor docenten om rekenhoeken in te richten in groep 3.

Lees verder »

Nieuwsrekenen voor nieuwkomers

nieuwsrekenen voor nieuwkomers banner 2

Leerlingen die nieuw instromen in een reguliere groep 5 tot en met 8 missen vaak de boot met rekenen: ze kunnen meestal de stof van de groep waarin ze terechtkomen wel aan, maar ze krijgen door taalproblemen vaak geen grip op context-opgaven.

Een veelgebruikte oplossing is dan om die leerlingen alleen maar kale rekensommen of opgaven van een lager niveau te laten maken. Hierdoor worden de nieuwkomers niet op hun juiste niveau aangesproken, terwijl dit juist van belang is om hun zelfvertrouwen te laten groeien en hun rekenniveau niet te laten stagneren. Voor deze groep is, met behulp van NVORWO-subsidie, het project ‘Nieuwsrekenen voor nieuwkomers’ in het leven geroepen.

Lees verder »

Kwartetten met handelingsniveaus

kwartetten met handelingsniveaus - nvorwo tool kwartet rekenen handelingsniveaus

Als rekencoördinator wil je je team inspireren, motiveren en activeren en uiteraard kennis en inzichten delen. Om dit te kunnen doen is er op initiatief van leerkracht en rekencoördinator Marieke Los een tool ontwikkeld om met het team een kwartet met handelingsniveau’s te maken en te spelen.

Omdat leerkrachten meestal praktisch zijn ingesteld vergroten zij hun kennis van een theoretisch model bij voorkeur op een actieve manier, waarbij deze nieuwe kennis het liefst ook direct toe te passen is in de praktijk.

Op de website ‘Kwartetten met handelingsniveaus‘ lees je hoe je met behulp van de tool in spelvorm kunt werken aan een grotere bekendheid met het handelingsmodel door gebruik te maken van door leerkrachten zelfgemaakte foto’s die je kunt invoegen en gebruiken in een kwartetspel. Het maken en spelen van het kwartet zorgt op deze manier voor de professionalisering van het team.

Lees verder »

Ouder, Kind & Rekenapps

Rekenapps - Kies een goede rekenapp voor je kind met de website Ouder, Kind & Rekenapps

De website Ouder, Kind en Rekenapps is ontwikkeld met ondersteuning van de NVORWO in het kader van Projecten door en voor leraren.

Op deze website krijgen ouders advies over het kiezen van rekenapps die aansluiten bij het kind en het schoolvak rekenen-wiskunde. Aan de hand van vijf kijkpunten bepaalt de ouder – eventueel samen met het kind – welke app het kind het beste kan gebruiken bij het leren of oefenen van de leerstof. Ook worden hierbij een aantal voorbeelden gegeven.

Tenslotte geven de makers van de website hun Top 10 van beste reken-apps.

Dit project is uitgevoerd door onder andere de NVORWO-leden: Alette Lanting, Ronald Keijzer en Martine den Engelsen.

Lees verder »

Flipping the classroom in het rekenonderwijs

Flipping the classroom met rekenen - NVORWO subsidieproject

Op obs De Komeet in Krommenie zijn vanaf 2016 enkele leerkrachten gestart met het maken van rekenfilmpjes. Zij filmden zichzelf terwijl zij instructie gaven. De leerlingen konden, als ze dat wilden, de instructiefilmpjes bekijken (het zogenaamde ‘flipping the classroom).

De leerkrachten en hun directeur wilden de video’s en het gebruik ervan op een hoger plan tillen. Ze wilden de kwaliteit van de video’s verbeteren en de video’s plaatsen in een doorgaande leerlijn. Ook wilden ze de video’s op verschillende manieren kunnen gebruiken.

Om deze kwaliteitsslag te kunnen realiseren werd subsidie aangevraagd bij de NVORWO. Door deze subsidie kon een rekenexpert worden ingeschakeld om feedback te geven, om lessen te bedenken en de leerlijn uit te werken.

Op deze website vindt u een handleiding met achtergrondinformatie en de lesopzet bij de video’s, een Powerpoint-presentatie voor lerarenteams en tenslotte alle video’s over optellen en aftrekken in groep 4, 5, 6, 7 en 8 die in het kader van het project gemaakt zijn.

Lees verder »