Van de voorzitter – Een anderhalve meter cultuur… wat is dat dan en hoe gaat dat eruit zien?

NVORWO-voorzitter Jenneken van der Mark

Wat een bijzondere tijden…. Bizar is wellicht een betere term. Binnen afzienbare tijd zaten we thuis en daar werken we, geven we online en thuis aan onze eigen kinderen les en proberen we zo goed mogelijk alles zijn doorgang te laten vinden. Ik ben onder de indruk en kan nog niet zo goed wennen aan deze nieuwe manier van leven.

Hoe waardevol is echt contact en interactie? Ik mis het om in de scholen te zijn en mee te mogen kijken met leraren, om hen juist die vragen te stellen die hen verder helpen in het bewust worden van hun ontwikkeling. De interactie en het contact dat ik heb in mijn werk is van essentieel belang en het lijkt mij voor iedere leraar het uitgangspunt van afstemming. Want wat doe je met de gezichtsuitdrukking van een kind dat tijdens jouw instructie laat zien dat hij het begrijpt of juist niet? En wat kun je als je een instructiefilmpje opneemt en vervolgens niet kunt zien wat er op die gezichten gebeurt?

Maar ik hoor ook om me heen hoe fantastisch het is en voelt voor kinderen als ze hun juf of meester toch even zien en horen! Al is het maar voor het voorlezen van een verhaal. De situatie waarin we leven en die hopelijk op het moment dat u dit leest weer anders al zijn, vraagt veel van ons allemaal.

Dit nummer van Volgens Bartjens gaat over wiskundig denken. Mijn pleidooi is altijd dat rekenen en wiskunde overal is en ik zie dat er op dit moment een aaneenschakeling is van informatie die een beroep doet op ons wiskundig denken. Denk aan alle getallen, grafieken en voorspellingen betreffende hoeveelheden bedden, verpleegkundigen, besmettingen of mensen die overleden zijn maar ook alle argumenten die gebruikt en toegepast worden om bepaalde beslissingen te nemen. Onze wereld is er vol van. Wat is er nu dus betekenisvoller dan de wiskundige wereld om ons heen te leren begrijpen?

Bij de voorbereiding van deze column kwam ik tot de ontdekking dat het bij wiskundig leren denken ook vooral gaat om het leren stellen van goede vragen en het denkwerk daarover bij de leerlingen te leggen. Reken-wiskundeonderwijs is veel meer dan voordoen en nadoen, want juist als leraren open vragen stellen leren leerlingen nadenken. We willen meer focus op de begripsvorming en ik doe dat het liefst door samen vragen te stellen over de situatie die gegeven is. Niet alleen om tot het goede antwoord te komen, maar om te kunnen redeneren en te begrijpen waarom iets is zoals het is en hoe we ermee kunnen rekenen.

Het blijft een uitdaging om vragen te stellen die vooral aanzetten tot denkwerk. En in de wiskunde zijn er nog vaak vragen waar ik het antwoord niet direct op weet :-).

Jenneken van der Mark.

Hoofdredacteur en eindredacteur voor Volgens Bartjens gezocht

hoofdredacteur en eindredacteur gezocht voor volgens bartjens

Volgens Bartjens is het tijdschrift voor reken-wiskundeonderwijs op de basisschool. Een blad voor en door leraren, studenten, opleiders, rekencoördinatoren, adviseurs, onderzoekers, ontwikkelaars, kortom iedereen die interesse heeft in reken-wiskundeonderwijs in Nederland.

Voor dit mooie blad zoeken wij een nieuwe hoofdredacteur en eindredacteur. Tot op heden waren deze 2 functies verenigd in 1 persoon. Dit blijft nog altijd mogelijk maar we creëren nu ook expliciet de mogelijkheid om apart te solliciteren op één van deze twee functies. De omvang van de 2 functies samen is 0,25 fte. Werken op basis van detachering is mogelijk.

Hoofdredacteur

Als hoofdredacteur:

 • zorg je dat het blad Volgens Bartjens 5 x per jaar verschijnt;
 • waarborg je de inhoudelijke kwaliteit en samenhang van het blad;
 • onderhoud je contacten;
 • zorg je dat goede kopij wordt geleverd;
 • zorg je dat de teksten redactioneel worden bewerkt zonder afbreuk te doen aan de inhoud ervan;
 • werk je samen met de vormgever, fotografen, redacteuren en vaste medeschrijvers van de rubrieken.

We zien in een hoofdredacteur iemand die:

 • kennis en affiniteit heeft met reken-wiskundeonderwijs op de basisschool;
 • makkelijk en toegankelijk schrijft;
 • nieuwsgierig is naar ontwikkelingen, deze volgt en verwerkt in het blad;
 • enthousiast is en dat uitstraalt bij de benadering van externe auteurs;
 • open staat voor vernieuwing en ontwikkelingen;
 • goed kan samenwerken met eindredacteur, uitgever en het NVORWO-bestuur.

Eindredacteur

Als eindredacteur zorg je voor

 • de laatste afronding voordat het blad naar de drukker gaat;
 • het in de gaten houden van de planning en het aansturen van de algehele planning;
 • de eindredactie, het laatste redigeren van de teksten.

We vinden een eindredacteur een aanvulling omdat die:

 • overzicht heeft en houdt op het organisatorische proces;
 • een stevige aansturing laat zien;
 • zorg draagt voor een goede afronding en samenwerking met alle partijen.

Meer weten of direct solliciteren?

Voor meer informatie over de functie(s) kun je contact opnemen met NVORWO-voorzitter Jenneken van der Mark of secretaris en bestuurslid Michiel Veldhuis.

We zien je sollicitatie graag tegemoet voor 15 augustus 2020. In september vinden de sollicitatiegesprekken plaats. Bij het maken van het laatste nummer in het najaar kan dan al meegedraaid worden met de huidige hoofdredacteur, om vervolgens vanaf 1 januari 2021 zelf aan de slag te gaan.

Prijswinnaars rekenspellenwedstrijd

rekenspellenwedstrijd - de jury

Het jureren van de rekenspellenwedstrijd is dit jaar wat anders gaan door de omstandigheden met het COVID-19 virus. In maart had de jury van rekenspecialisten de rekenspellen uitgekozen die zouden worden getest door de kinderjury. Snel daarna gingen alle basisscholen dicht. We hebben daarom helaas geen kinderjury kunnen inzetten.

Maar… omdat de basisscholen vanaf deze week weer open zijn en de prijzen op school kunnen kunnen worden ontvangen vond de jury dit een mooi moment om de prijswinnaars van de rekenspellenwedstrijd bekend te maken. Het was een lastige klus, omdat alle spellen zo mooi en goed waren. Maar we zijn eruit gekomen!

De winnaar van de rekenspellenwedstrijd 2020 is….

Lees verder »Prijswinnaars rekenspellenwedstrijd

Van de voorzitter – maart 2020

volgens bartjens van de voorzitter nvorwo

Ik wil graag met u terugkijken op een enerverende start van het jaar. Een schitterende Panama-conferentie in Zeist in de eerste week na de kerstvakantie. Het NVORWO-bestuur kijkt met plezier terug op deze twee dagen, waarin veel ontmoeten en inhoudelijk met elkaar in verbinding zijn voorop staat. Trots op alle mensen die dit mogelijk maken en er iedere keer de moeite voor nemen kennis en ervaringen met elkaar te delen.

Ook rondom Curriculum.nu zijn we in januari al flink aan zet geweest. We schreven een Position Paper naar de Tweede Kamer waarin we onze bevindingen en aanbevelingen ten aanzien van het eindproduct hebben beschreven. En op 20 januari heeft Michiel Veldhuis namens de NVORWO ook onze standpunten kunnen toelichten in één van de hoorzittingen. Goed gedaan, trots op Michiel en op ons als vakvereniging, want zo hebben we ook ons geluid laten horen. Op het moment van schrijven van deze column weten we nog niet wat de politiek zal beslissen. Op 5 maart volgt hierover een beslissing. We zijn benieuwd! Het zou mooi zijn om met vereende krachten verder te werken aan wat er nu ligt.

In mijn werk als adviseur ben ik vaak en veel met leraren aan het werk rondom het jonge kind. Daarin zoeken we dan naar een visie die past bij hoe jonge kinderen leren. Spelend en experimenterend, heel vaak herhalen, veel doen wat hen aanspreekt en vanuit die interesse in een rijke leeromgeving zorgen dat je afstemt op wat leerlingen nodig hebben om zich te ontwikkelen rond de onderwerpen waarvan je de doelen vooraf hebt bepaald.
Het vooraf bepalen van de doelen die passen bij waar kinderen toe zijn aan het volgende stapje is soms een lastige stap. Want alle kinderen zijn aan iets anders toe….
Daarom spreek ik graag van onderwerpen en associeer ik met leraren rondom de doelen die we onderwerpen noemen. Wat moeten de leerlingen leren en wat hoort daar allemaal bij? Hoe ziet de leeromgeving eruit om dit verder te ontwikkelen en vooral ook welke vragen stel jij om die ontwikkeling te ontlokken?
De hele leeromgeving van het jonge kind erbij betrekken betekent veel meer mogelijkheden om te leren. Daar past het inzetten van EDI (expliciete directe instructie) niet bij. Opeens lijken we te denken dat een kleuter door een lesje in de kring al iets zou moeten kunnen.
Ik wil heel graag blijven teruggaan naar het uitgangspunt van leren van jonge kinderen en op zoek gaan naar alle mogelijkheden om daar waar rekenen en wiskunde om ons heen is kinderen daarbij te betrekken, bewust te maken en de betekenisvolle omgeving binnen te halen.
Eigenlijk zou dat wat we met jonge kinderen doen veel langer door mogen gaan wat mij betreft. Herkennen en erkennen dat wiskunde echt overal is en dat we elkaar daar bewust van maken.

Jenneken van der Mark
Voorzitter NVORWO

Jaarvergadering / studiedag gaat niet door

nvorwo studiedag gaat niet door

Vanwege de bestrijding van het coronavirus is op 12 maart van overheidswege beslist dat bijeenkomsten met meer dan 100 personen moeten worden afgelast, in ieder geval tot 1 april aanstaande.

Onze jaarvergadering / studiedag stond gepland voor vrijdag 3 april. Gezien de ernst van de situatie heeft het bestuur besloten om de jaarvergadering en studiedag niet door te laten gaan.

We betreuren de situatie en hopen dat de maatregelen bijdragen aan het beheersen van de virusuitbraak.

Het bestuur van de NVORWO

Vakjury bekijkt de inzendingen voor de rekenspellenwedstrijd

rekenspellenwedstrijd jury

De rekenspellenwedstrijd van dit schooljaar heeft een recordaantal inzendingen ontvangen! Afgelopen dinsdag hebben de leden van de vakjury (Marije Bakker, Alette Lanting, Margreeth Mulder, Anneke Noteboom, Cathe Notten, Bronja Versteeg en Corinne Harten) alle spellen bekeken en gespeeld.

De jury heeft een aantal spellen uitgekozen die door zijn naar de volgende ronde. Het is nu aan de kinderjury om deze spellen te spelen en te beoordelen.


rekenspellenwedstrijd - juryleden Anneke Noteboom en Marije Bakker
Anneke Noteboom en Marije Bakker

rekenspellenwedstrijd - jurylid Alette Lanting
Alette Lanting

rekenspellenwedstrijd - jurylid Corinne Harten
Corinne Harten
rekenspellenwedstrijd - juryleden Margreeth Mulder en Bronja Versteeg
Margreeth Mulder en Bronja Versteeg

rekenspellenwedstrijd - juryleden Margreeth Mulder, Corinne Harten, Anneke Noteboom en Marije Bakker
Margreeth Mulder, Corinne Harten, Anneke Noteboom en Marije Bakker

rekenspellenwedstrijd - juryleden Anneke Noteboom en Marije Bakker
Anneke Noteboom en Marije Bakker

Discussie: Toekomst van ons onderwijs

Discussiestuk - De toekomst van ons onderwijs

De onderwijsorganisaties AVS, FvOv, VO-raad, MBO Raad, PO-Raad, LAKS, Vereniging Hogescholen, VSNU, JOB MBO, CNV Overheid, CNV Onderwijs, Interstedelijk Studenten Overleg, Landelijke Studentenvakbond en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang hebben de handen ineengeslagen. Via het discussiestuk Toekomst van ons onderwijs roepen deze partijen op tot een brede dialoog over aanpassingen en vernieuwingen die nodig zijn om de uitdagingen in het onderwijs het hoofd te bieden.

Lees verder »Discussie: Toekomst van ons onderwijs

Van de voorzitter – januari 2020

voorzitter NVORWO Jenneken van der Mark

Allereerst wil ik eenieder alle goeds wensen voor het komende jaar. Met de start van dit nieuwe jaar kunnen we zeggen dat we in de jaren 20 leven.

Een nieuw jaar met van alle kanten mooie voornemens en plannn. Zo ook voor de NVORWO. De NVORWO is lid geworden van de Federatie voor Onderwijs vakverenigingen (FvOv). Hierdoor kan de NVORWO naast de belangen van het vak, als vakvereniging, ook de belangen van de leden, als vakbod, behartigen. Verder willen we ons nog meer inzetten op het vergroten van het aantal rekencoördinatoren in het basisonderwijs. Wij streven naar een rekencoördinator op iedere Nederlandse basisschool die tijd en ruimte krijgt deze functie vorm te geven in de school. Een uitdaging op zich! De NVORWO maakt zich hard en zoekt op alle mogelijke manieren samenwerking met iedereen die hier ook aan wil bijdragen. Heb je ideeën, initiatieven of connecties die we kunnen gebruiken, neem dan contact op met voorzitter@nvorwo.nl.

Lees verder »Van de voorzitter – januari 2020

Position paper – Reactie NVORWO op eindproduct Curriculum.nu

proposition paper curriculum.nu - reactie eindrapport nvorwo

Op 10 oktober 2019 hebben de ontwikkelteams van Curriculum.nu hun rapporten met definitieve aanbevelingen aangeboden aan minister Slob. NVORWO-voorzitter Jenneken van der Mark en bestuurslid Michiel Veldhuis waren ook bij deze uitreiking aanwezig.

Position paper

De NVORWO heeft een officiële reactie gegeven op het definitieve rapport van het Ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde. In deze reactie worden de inspanningen van het ontwikkelteam geprezen, vooral omdat er in het ontwikkelproces een brug is geslagen tussen het primair en het voortgezet onderwijs.

De NVORWO vindt wel dat er veel scherpere en explicietere indicaties moeten worden gegeven over welke richting de maatschappij en het onderwijs zich ontwikkelen en welke consequenties dat heeft voor het reken-wiskundeonderwijs van de toekomst. Ook ontbreekt de voor succesvolle doorvoering noodzakelijke toetsing van de voorstellen in de praktijk.

Vervolg

De minister heeft op 9 december zijn kabinetsreactie verstuurd. De tweede kamer gaat hierover in debat en op basis hiervan wordt besloten over het vervolg. De tweede kamer heeft een algemeen overleg ingepland op 5 maart 2020.

Hoorzitting

Om meer informatie te krijgen is op 20 januari 2020 een hoorzitting georganiseerd waarin tweede kamerleden aan vakexperts vragen hebben gesteld over de voorstellen van curriculum.nu. Bestuurslid Michiel Veldhuis heeft het position paper van de NVORWO toegelicht en vragen beantwoord. U kunt deze hoorzitting terugzien. Michiel Veldhuis beantwoordt zijn vragen op tijdstip 5:15.00.

Lees hier het position paper van de NVORWO.