Definitief visie-document voor Curriculum.nu

Curriculum.nu

De coördinatiegroep van curriculum.nu heeft de NVORWO gevraagd een visie-document te leveren dat het Ontwikkelteam Rekenen-Wiskunde  kan ondersteunen bij het formuleren van bouwstenen voor een vernieuwd curriculum rekenen-wiskunde.

Het bestuur van de NVORWO heeft een concept-visiedocument gemaakt en dit voorgelegd aan de NVORWO-leden. Het commentaar dat door leden is geleverd is in het definitieve document verwerkt. Wij bedanken de leden die hebben meegedacht en commentaar hebben geleverd zeer.
Om het definitieve visie-document te lezen kunt u

Lees verder »

Nieuwe NVORWO-bestuursleden gezocht

NVORWO bestuursleden gezocht

Jurriaan Steen en Frank Brouwer hebben zich om persoonlijke redenen moeten terugtrekken uit het bestuur. Dat vinden wij heel jammer, maar we kunnen dit besluit alleen maar respecteren. Kees Hoogland heeft tijdelijk het penningmeesterschap overgenomen. We hopen op nieuwe bestuursleden, formeel te benoemen op de ledenvergadering van 6 april 2018.

Lees verder »

Concept-visiedocument voor Curriculum.nu

nvorwo-visie curriculum.nu

De coördinatiegroep van curriculum.nu heeft de NVORWO gevraagd een visie-document te leveren dat het nog te vormen ontwikkelteam rekenen-wiskunde  kan ondersteunen bij het formuleren van bouwstenen voor een vernieuwd curriculum rekenen-wiskunde. De NVORWO voldoet graag aan dat verzoek. Een belangrijk doel van onze Vereniging is immers het ontwikkelen van het reken- en wiskundeonderwijs tot een levend, inspirerend, betekenisvol, breed en cultureel belangrijk onderwijsgebied.

Lees verder »

Alle onderdelen van de Flexmaat (metriek stelsel) compleet

flexmaat 3 lengte afbeelding overzicht

Uschi van der Velden en Pauline van Vliet ontwikkelden met behulp van NVORWO-subsidie Flexmaat, een nieuwe visualisatie van het metriek stelsel. Voor de zomer stond het materiaal voor het onderdeel Lengte op de site. Nu is daar ook het materiaal voor oppervlakte, inhoud en gewicht aan toegevoegd.

Lees hier meer over Flexmaat en download het materiaal.