En de winnaar is ….

De winnende spellen van de rekenspellenwedstrijd 2016

Prijsuitreiking van de rekenspellenwedstrijd 2016

Op woensdag 11 mei was het zover: Vanuit het hele land kwamen de finalisten van de rekenspellenwedstrijd naar het kantoor van Klasse-TV in Maarssen voor een officiële prijs-uitreiking van de rekenspellenwedstrijd, editie 2016.

Voor elke finalist was er een certificaat, een spel en een spel voor de school. Voor de winnaars wacht de hoofdprijs: Hun spel wordt echt gemaakt zodat het kan worden verkocht in een (web)winkel.

Lees verder »

Uitnodiging jaarvergadering op 20-4-2016

Op 20 april 2016 vindt de jaarvergadering plaats van de Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken/WiskundeOnderwijs (NVORWO). Het bestuur van de NVORWO nodigt haar leden, inclusief alle abonnementhouders van Volgens Bartjens, van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Datum: 20 april 2016

Tijdstip: 14.30 – 19.00 uur

Locatie: CPS, Plotterweg, Amsersfoort

Onderwerpen

  • Bespreking van de officiële stukken
  • Wijzigingsvoorstellen voor de statuten
  • NVORWO: Professionele vakorganisatie?
  • Uitslag: Welke subsidie-aanvragen voor projecten zijn gehonoreerd?
  • Werkgroep Wiskunde voor Morgen

Als afsluiting zorgt de NVORWO voor soep met een broodje.

Aanmelden

U kunt zich inschrijven door middel van het formulier op de aanmeldingspagina

NVORWO Rekenspellenwedstrijd gesloten… Op naar de uitslag!

Alle binnengekomen spellen voor de rekenspellenwedstrijd 2016

De Rekenspellenwedstrijd 2016 is vandaag officieel gesloten…. De jury is blij verrast met het grote aantal inzendingen die dit jaar weer zijn ontvangen. Stuk voor stuk waren de ingezonden spellen creatief en goed verzonnen.

Op de  foto staan alle spellen die tot nu toe zijn binnengekomen. Daar komen nog eens 20 spellen bij, die nu onderweg zijn. Dat wordt dus een hele stapel!

Als alle spellen zijn ontvangen, gaat de jury aan de slag. De juryleden gaan de spellen bekijken, de spelregels goed lezen en de rekenspellen dan uiteraard ook spelen (en daar verheugen ze zich nu al op….).

Via deze pagina houden we u op de hoogte.

Rekenen, ook voorbij de leeftijdsgrenzen

Francis Meester, voorzitter Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken-WiskundeOnderwijs

Van de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor de Ontwikkeling van het Reken-WiskundeOnderwijs, Francis meester

Volgens Bartjens is een prachtig en inspirerend tijdschrift voor en over het reken-wiskundeonderwijs. Het wordt in  samenwerking met Uitgeverij Van Gorcum gemaakt door de NVORWO. Door deze samenwerking wordt bereikt wat de vereniging graag wil: ons tijdschrift wordt op heel veel basisscholen gelezen. Dat sluit goed aan bij de hoofd-doelstelling van de vereniging: het bevorderen van het reken-wiskundeonderwijs voor 4 tot 14 jarigen.

Het verzorgen van rekenonderwijs is tegenwoordig echter niet meer zo gebonden aan de leeftijdsgrens van 4 tot 14. Rekenonderwijs heeft zich in de afgelopen jaren uitgebreid naar het voortgezet onderwijs en het MBO. Ook peuterspeelzalen en kinderdagverblijven houden zich bezig met het ‘voorbereidende werk’ voor het latere rekenonderwijs. Als er behalve in het basisonderwijs ook aan tieners, volwassenen of aan peuters rekenen gegeven gaat worden, dan wil de NVORWO daar graag een bijdrage aan leveren. Daarom zou de NVORWO die leeftijdsgrens van 4 – 14 jaar eigenlijk wel kunnen loslaten.

Lees verder »

Harrie Sormani overleden

Op 21 november jongstleden overleed Harrie Sormani. Meer dan 20 jaar heeft hij voor Volgens Bartjens artikelen en de column „Wiskunde van de straat” geschreven. Wij missen een gedreven, humoristische en bijzonder aardige collega die met scherpe blik het rekenen van de straat optekende.

Namens de NVORWO , uitgeverij Van Gorcum en Volgens Bartjens,

Francis Meester, Ellen Gommers en Cathe Notten

Lees ‘Plassen onder de douche‘, van Harrie Sormani in Volgens Bartjens

Meer dan Volgens Bartjens alleen

Francis Meester, voorzitter Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken-WiskundeOnderwijs

Eén van de bekendste activiteiten van de Nederlandse Vereniging voor de Ontwikkeling van het Reken-Wiskundeonderwijs (NVORWO) is het uitgeven van het blad Volgens Bartjens. Toch is dit niet het enige waar de NVORWO zich mee bezig houdt. Voorzitter Francis Meester vertelt.

Rekenen

Er gebeurt veel op rekengebied in Nederland. Experts zijn met elkaar in discussie over wat er moet worden gedaan om het rekenonderwijs in Nederland nog beter te maken. Ook de politiek bemoeit zich ermee. Zo heeft Staatssecretaris Dekker aangegeven dat de rekentoets in mbo, havo en het MBO (voorlopig) niet meer meetelt voor het eindexamen. Het invoeren van een rekentoets in het voortgezet onderwijs blijkt namelijk ingewikkelder dan gedacht. Want rekenen is een leuk vak, maar het is geen gemakkelijk vak om te geven.

Doorlopende lijnen

Lees verder »