Regio-bijeenkomsten voor rekencoördinatoren

Regiobijeenkomst voor rekencoördinatoren

Het hebben, houden en goed toereiken van rekencoördinatoren op de (speciale) basisscholen in Nederland is één van de speerpunten van de NVORWO. We willen graag zoveel mogelijk rekencoördinatoren de gelegenheid bieden om kennis met elkaar uit te wisselen. 

Daarom organiseert de NVORWO samen met rekencoördinatoren een drie-tal regiobijeenkomsten voor rekencoördinatoren. De bijeenkomsten zijn niet alleen toegankelijk voor officiële rekencoördinatoren maar ook voor iedereen die zich bezighoudt met rekenen in de basisschool en daarbij een speciale taak heeft. Ook alle reken-coördinatoren die al deelnemen aan bestaande netwerkenhebben de mogelijkheid om deze regiobijeenkomsten te bezoeken.

Het is hierbij geenszins de bedoeling om in het vaarwater te treden van al bestaande netwerken maar eerder om hierop een aanvulling te vormen en tevens ‘onderdak’ te bieden aan rekencoördinatoren die nog niet bij een bestaand netwerk zijn aangesloten.

Lees verder »Regio-bijeenkomsten voor rekencoördinatoren

Feedback voor Curriculum.nu – De stand van zaken

Curriculum.nu Logo

De leraren en schoolleiders die meedoen aan de ontwikkelteams rekenen-wiskunde van Curriculum.nu hebben net de tweede ontwikkelsessie afgerond. Ze hebben de feedback op hun visie op het leergebied besproken en deze visie bijgesteld.

Daarnaast hebben de leden van het ontwikkelteam verder gewerkt aan het formuleren van de ‘grote opdrachten’ (de zogenaamde ‘big ideas’ die de essentie van het vak rekenen-wiskunde weergeven).

Lees verder »Feedback voor Curriculum.nu – De stand van zaken

Reactie NVORWO op eerste tussenproduct rekenen-wiskunde Curriculum.nl

reactie nvorwo op tussenproduct ontwikkelteam rekenen wiskunde

Eind maart heeft het ontwikkelteam rekenen-wiskunde een eerste tussenproduct opgeleverd. In dit tussenproduct wordt een (concept)visie geschetst voor rekenen-wiskunde, wordt ingegaan op het proces tijdens de ontwikkelsessie en worden tenslotte vragen gesteld aan het veld.

Lees verder »Reactie NVORWO op eerste tussenproduct rekenen-wiskunde Curriculum.nl

Maker Ei van Columbus Jos van den Bergh erelid NVORWO

Ei van Columbus maker Jos van den Bergh benoemd tot erelid van de NVORWO

Op de jaarvergadering van de NVORWO op 6 april 2018 heeft voorzitter Francis Meester Jos van den Bergh benoemd tot erelid. Jos heeft geruime tijd deel uitgemaakt van het NVORWO-bestuur. Ook heeft hij ruim 18 jaar de rubriek ‘Het Ei van Columbus’ verzorgd in het tijdschrift Volgens Bartjens.

Lees verder »Maker Ei van Columbus Jos van den Bergh erelid NVORWO

Van de voorzitter … maart 2018

voorzitter van de NVORWO Francis Meester maart 2018

In 2001 schreef Douwe Draaisma: ‘Waarom de tijd sneller gaat als je ouder wordt…’  en ik denk dat hij gelijk heeft. Wat vliegt het jaar weer voorbij. Op het moment dat ik dit schrijf (februari 2018, red.) zijn de mensen nog aan het schaatsen. Als u deze column leest, piepen de eerste narcissen de grond uit.

Rekencoördinatoren

De rekencoördinatoren hebben op 9 maart de nationale netwerkdag gehad,

Lees verder »Van de voorzitter … maart 2018

rekentoets – NVORWO-reactie op ‘Een nieuw perspectief voor rekenen in het VO’

rekentoets - nvorwo commentaar op Een Nieuw Perspectief voor Rekenen in het VO

Alternatief voor de rekentoets

Op 7 maart 2018  stuurde minister Slob een alternatief voor de veel besproken rekentoets in het voortgezet onderwijs naar de Tweede Kamer.

Om verder door te praten over dit alternatief voor de rekentoets en om de meningen van diverse betrokken partijen te horen zijn er gesprekstafels georganiseerd. De NVORWO was vertegenwoordigd bij deze gesprekstafels.

Aan de NVORWO is gevraagd om een reactie op het alternatief voor de rekentoets te geven en om te omschrijven wat de visie van de NVORWO is op het rekenen-wiskunde van nu in in de toekomst.

Lees verder »rekentoets – NVORWO-reactie op ‘Een nieuw perspectief voor rekenen in het VO’

Rekenspellenwedstrijd: Nog 4 dagen om je spel in te leveren!

rekenspellenwedstrijd nog 4 dagen

De rekenspellen-wedstrijd is in volle gang.
We hebben al veel mooie spellen ontvangen, maar het kan nog altijd beter!

Ben je nog druk bezig met het maken van je rekenspel ?
Dan willen we je graag vertellen dat je nog 4 dagen hebt om het af te maken en het naar ons op te sturen.

Succes met het laatste knip- plak- en denkwerk!

Lees hier hoe je je rekenspel opstuurt.

Studiedag NVORWO – Alle workshops op een rij

6 april 2018 jaarvergadering studiedag nvorwo goed reken wiskundeonderwijs voor nu en straks

Op vrijdag 6 april 2018 organiseert de NVORWO een studiedag die voor NVORWO-leden en abonnees van Volgens Bartjens gratis is.
Op de studiedag kunt u in verschillende workshop-rondes interessante workshops over rekenen-wiskunde volgen.

Thema studiedag

Het thema van deze studiedag is: Goed reken – wiskundeonderwijs voor nu en straks. De workshops zijn bijeenkomsten waar op een interactieve  manier ingegaan wordt op het rekenonderwijs. De deelnemers aan de workshops komen meer te weten over hoe je op een praktische manier het rekenonderwijs kunt verrijken en verdiepen.

Op de studiedag kijken we ook naar

Lees verder »Studiedag NVORWO – Alle workshops op een rij