Nieuws van de NVORWO-voorzitter – Februari 2017

Francis Meester Voorzitter NVORWO

Op 6 december overleed Ed de Moor, oprichter en erelid van de NVORWO. De NVORWO zal zijn grote betrokkenheid bij het reken-wiskundeonderwijs en bij de vereniging enorm missen. In Volgens Bartjens kunt u het memoriam lezen voor Ed de Moor.

Er gebeurt onverminderd veel in het rekenwiskunde-onderwijs waar wij ook graag Ed de Moors mening over hadden willen horen. Fijne momenten waar je blij van wordt en minder mooie uitslagen, waar er zorgen komen.

Lees verder »Nieuws van de NVORWO-voorzitter – Februari 2017

Ed de Moor overleden

Ed de Moor

Gisteren bereikte ons het verdrietige bericht dat Ed de Moor is overleden.

Ed de Moor was oprichter en ere-lid van de NVORWO.
Hij schreef jarenlang de column ‘Vroeger’ in het blad Volgens Bartjens.

Wij herinneren hem als een bevlogen vakdidacticus met visie en met heel veel kennis.
Een warme man met veel humor.

Wij wensen zijn familie sterkte met het verwerken van dit verlies.

Francis Meester, voorzitter NVORWO
Cathe Notten, hoofdredacteur Volgens Bartjens

 

Nieuws van de NVORWO-voorzitter – November 2016

Francis Meester, voorzitter NVORWO

Conferentie

Het is fijn dat u in grote getale naar de conferentie po-vmbo voor rekenen-wiskunde gekomen bent. Deze studiedag van 22 november, maar ook de Volgens Bartjens van november 2016 met artikelen over de overgang van po naar vmbo, kunnen er allemaal toe bijdragen om die overstap voor rekenen-wiskunde drempelloos te laten verlopen voor de leerlingen. De leraar in het vmbo ervaart dat de leerlingen in grote diversiteit bij het vak rekenen-wiskunde binnenkomen.

Lees verder »Nieuws van de NVORWO-voorzitter – November 2016

Vraag vóór 8 januari 2017 NVORWO-subsidie aan voor uw project

NVORWO-subsidie voor uw reken-wiskundeproject

De NVORWO stelt jaarlijks subsidie beschikbaar om het reken-wiskundeonderwijs verder te ontwikkelen. Van 1 november tot 8 januari 2017 is het weer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een reken-wiskundeproject.

In 2016 is een vijf-tal subsidie-aanvragen gehonoreerd. Deze projecten zullen in de loop van 2017 worden afgerond. Het ging om de volgende projecten:

Lees verder »Vraag vóór 8 januari 2017 NVORWO-subsidie aan voor uw project

Conferentie ‘Rekenen-Wiskunde in de aansluiting van p.o. naar vmbo’

22-11-2016-conferentie-rekenen-wiskunde-in-de-aansluiting-van-p-o-naar-vmbo

Op dinsdag 22 november 2016 organiseren de NVvW, de NVORWO en SLO de conferentie ‘Rekenen-Wiskunde in de aansluiting van p.o. naar vmbo’. De conferentie is bedoeld voor leraren uit de bovenbouw van het basisonderwijs en leraren uit de onderbouw van het vmbo die rekenen en / of wiskunde verzorgen.

Locatie conferentie

Nieuwe Buitensociëteit
Stationsplein 1
Zwolle

datum / tijd

22 november 2016
10.00 – 16.00 uur

kosten

€ 75,- per persoon (inclusief koffie / thee, lunch en materialen)

inhoud

Lees verder »Conferentie ‘Rekenen-Wiskunde in de aansluiting van p.o. naar vmbo’

Onderzoek – Opvattingen over rekenen-wiskunde

Onderzoek - Opvattingen over rekenen-wiskunde

Welk beeld heeft u van rekenen – wiskunde? Wat vindt u belangrijk aan het vak en wat wilt u zeker overbrengen in uw werk met rekenen-wiskunde?

Hoe kennis zich ontwikkelt, hangt mede af van de overtuigingen die we hebben over kennis en over leren. Onze opvattingen sturen het leren van onszelf en beïnvloeden het leren van onze leerlingen, studenten en collega’s. Wij zijn benieuwd welke beelden en overtuigingen er in Nederland leven over rekenen-wiskunde en het leren van rekenen-wiskunde en doen daar onderzoek naar.

Lees verder »Onderzoek – Opvattingen over rekenen-wiskunde

Van de voorzitter… september 2016

Oneindig veel getallen

Ramanujan

Ramanujan
De wiskundige Ramanujan

In juli las ik het weer eens in de krant: ‘De gehele getallen zijn door God geschapen, al het andere is mensenwerk’. Deze uitspraak van Kronecker* werd geciteerd naar aanleiding van een film die gemaakt is over een groot wiskundige, de Indiër Ramanujan**. Ramanujan was een natuurtalent, ontwikkelde veel en moeilijke wiskunde zonder enige scholing. Echt gebeurd. En in de volgorde zoals wij dat in het onderwijs aan de leerlingen leren: eerst de natuurlijke getallen, dan eenvoudige breuken, de negatieve getallen en daarna de start met de irrationele getallen zoals de wortels en, bijvoorbeeld, de verhouding van de omtrek van een cirkel en de diameter. En al die getallen hebben ergens een plekje op de getallenlijn.

Lees verder »Van de voorzitter… september 2016

22 november 2016: Conferentie over rekenen-wiskunde in het po en vmbo

nvorwo conferentie po vmbo

Op dinsdag 22 november 2016 organiseert de NVORWO, samen met de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren en de SLO voor bovenbouw leraren uit het basisonderwijs en onderbouw leraren uit het vmbo een conferentie over de aansluiting van het reken-wiskundeonderwijs in het basisonderwijs met dat in het vmbo. De conferentie zal  beginnen om 10 uur en plaatsvinden in Zwolle.

Lees verder »22 november 2016: Conferentie over rekenen-wiskunde in het po en vmbo