Rekenen, ook voorbij de leeftijdsgrenzen

Francis Meester, voorzitter Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken-WiskundeOnderwijs

Van de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor de Ontwikkeling van het Reken-WiskundeOnderwijs, Francis meester

Volgens Bartjens is een prachtig en inspirerend tijdschrift voor en over het reken-wiskundeonderwijs. Het wordt in  samenwerking met Uitgeverij Van Gorcum gemaakt door de NVORWO. Door deze samenwerking wordt bereikt wat de vereniging graag wil: ons tijdschrift wordt op heel veel basisscholen gelezen. Dat sluit goed aan bij de hoofd-doelstelling van de vereniging: het bevorderen van het reken-wiskundeonderwijs voor 4 tot 14 jarigen.

Het verzorgen van rekenonderwijs is tegenwoordig echter niet meer zo gebonden aan de leeftijdsgrens van 4 tot 14. Rekenonderwijs heeft zich in de afgelopen jaren uitgebreid naar het voortgezet onderwijs en het MBO. Ook peuterspeelzalen en kinderdagverblijven houden zich bezig met het ‘voorbereidende werk’ voor het latere rekenonderwijs. Als er behalve in het basisonderwijs ook aan tieners, volwassenen of aan peuters rekenen gegeven gaat worden, dan wil de NVORWO daar graag een bijdrage aan leveren. Daarom zou de NVORWO die leeftijdsgrens van 4 – 14 jaar eigenlijk wel kunnen loslaten.

Lees verder »Rekenen, ook voorbij de leeftijdsgrenzen

Harrie Sormani overleden

Op 21 november jongstleden overleed Harrie Sormani. Meer dan 20 jaar heeft hij voor Volgens Bartjens artikelen en de column „Wiskunde van de straat” geschreven. Wij missen een gedreven, humoristische en bijzonder aardige collega die met scherpe blik het rekenen van de straat optekende.

Namens de NVORWO , uitgeverij Van Gorcum en Volgens Bartjens,

Francis Meester, Ellen Gommers en Cathe Notten

Lees ‘Plassen onder de douche‘, van Harrie Sormani in Volgens Bartjens

Meer dan Volgens Bartjens alleen

Francis Meester, voorzitter Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken-WiskundeOnderwijs

Eén van de bekendste activiteiten van de Nederlandse Vereniging voor de Ontwikkeling van het Reken-Wiskundeonderwijs (NVORWO) is het uitgeven van het blad Volgens Bartjens. Toch is dit niet het enige waar de NVORWO zich mee bezig houdt. Voorzitter Francis Meester vertelt.

Rekenen

Er gebeurt veel op rekengebied in Nederland. Experts zijn met elkaar in discussie over wat er moet worden gedaan om het rekenonderwijs in Nederland nog beter te maken. Ook de politiek bemoeit zich ermee. Zo heeft Staatssecretaris Dekker aangegeven dat de rekentoets in mbo, havo en het MBO (voorlopig) niet meer meetelt voor het eindexamen. Het invoeren van een rekentoets in het voortgezet onderwijs blijkt namelijk ingewikkelder dan gedacht. Want rekenen is een leuk vak, maar het is geen gemakkelijk vak om te geven.

Doorlopende lijnen

Lees verder »Meer dan Volgens Bartjens alleen