Jaap Vedder Scriptieprijs

scriptieprijs nvorwo

Het bestuur van de NVORWO heeft besloten een scriptieprijs in te stellen. De prijs is vernoemd naar Jaap Vedder, de in 2014 overleden oud-voorzitter en erelid van de NVORWO.

Studenten kunnen scripties die in de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 augustus 2022 goed beoordeeld zijn of worden uiterlijk op 1 oktober 2022 indienen. De scriptie moet een Bachelor-scriptie zijn (universiteit of hbo, bijvoorbeeld Onderwijskunde, Pedagogiek, Pabo of 2e graads lerarenopleiding wiskunde) en de inhoud moet te maken hebben met het reken-wiskundecurriculum van het basisonderwijs of met de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

Lees verder »

Feestje in Zwolle

Dinsdag 17 mei vanaf 17.00 uur Hogeschool Windesheim organiseert in het kader van de 40-ste verjaardag van de NVORWO op 17 mei 2022 een mooi rekeninhoudelijk feest! Met als thema: De … Lees verder »

Wij zijn jarig!

In 2022 bestaan wij 40 jaar en daarom gaan we op verschillende locaties een feestje geven. Op verschillende plekken in het land organiseren we samen met hogescholen (Pabo’s) feestelijke bijeenkomsten … Lees verder »

Veertig jaar

Veertig jaar rekenen- en wiskundeplezier Twee keer twintig jaren en misschien Is dat ook wel te zien als vier keer tien Of met wat fantasie als tien keer vier   … Lees verder »

NVORWO 40 jaar

Een blik op het verleden, heden en de toekomst Een mijlpaal van veertig jaar NVORWO (Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken-Wiskunde Onderwijs) vraagt om een bijzondere aftrap van dit jubileumnummer. Negen leden vertellen … Lees verder »