Rekenfeestje op de KPZ

Op 7 september vond de Conferentie Bouwen vanuit vertrouwen met het thema Kansrijke ontwikkeling vanuit reken-wiskundig perspectief plaats. De Conferentie werd georganiseerd door Hogeschool KPZ om het 40-jarig bestaan van … Lees meer

Jaap Vedder Scriptieprijs

scriptieprijs nvorwo

Het bestuur van de NVORWO heeft besloten een scriptieprijs in te stellen. De prijs is vernoemd naar Jaap Vedder, de in 2014 overleden oud-voorzitter en erelid van de NVORWO.

Studenten kunnen scripties die in de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 augustus 2022 goed beoordeeld zijn of worden uiterlijk op 1 oktober 2022 indienen. De scriptie moet een Bachelor-scriptie zijn (universiteit of hbo, bijvoorbeeld Onderwijskunde, Pedagogiek, Pabo of 2e graads lerarenopleiding wiskunde) en de inhoud moet te maken hebben met het reken-wiskundecurriculum van het basisonderwijs of met de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

Lees meer

Wij zijn jarig!

In 2022 bestaan wij 40 jaar en daarom gaan we op verschillende locaties een feestje geven. Op verschillende plekken in het land organiseren we samen met hogescholen (Pabo’s) feestelijke bijeenkomsten … Lees meer

NVORWO 40 jaar

Een blik op het verleden, heden en de toekomst Een mijlpaal van veertig jaar NVORWO (Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken-Wiskunde Onderwijs) vraagt om een bijzondere aftrap van dit jubileumnummer. Negen leden vertellen … Lees meer