Curriculum.nu

De Tweede Kamer wil dat de regering bij de curriculumherziening de ‘eerste en hoogste prioriteit geeft aan de basiskennis- en vaardigheden Nederlands, rekenen/wiskunde, Engels en burgerschap’. Een meerderheid stemde in met een motie van D66 en CDA die dit moet regelen. Daarnaast wil de Kamer dat de Onderwijsraad onderzoek doet naar de afgenomen leesvaardigheid van leerlingen in het funderend onderwijs.  

Leerlingen met goed onderwijs blijven voorbereiden op hun toekomst. Dat is waarom leraren en schoolleiders voorstellen hebben gemaakt voor de actualisatie van het curriculum. Een wetenschappelijke curriculumcommissie heeft zich over de voorstellen gebogen en geadviseerd om deze als bouwstenen te gebruiken bij de actualisatie van kerndoelen en eindtermen. U vindt de bouwstenen op deze website.

De NVORWO is betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe curriculum. Door de corona pandemie zijn deze ontwikkeling tijdelijk stopgezet.
Houdt onze website en die van curriculum.nu in de gaten voor de verdere vorderingen.

Zie eerdere berichten NVORWO:

Reactie op het vijfde tussenproduct 11 juni 2019

Laatste feedbackronde van start 9 mei 2019

Reactie op vierde tussenproduct 29 januari 2019

Feedback op vierde tussenproduct 21 januari 2019

Derde tussenproduct 14 november 2018

Feedback derde tussenproduct 29 oktober 2018

Reactie op tweede tussenproduct 8 juli 2018

Derde feedbackronde 5 juli 2018

De stand van zaken 13 juni 2018

Feedback verzameld en nu verder 10 mei 2018

Reactie NVORWO op eerste tussenproduct 25 april 2018

Definitief visiedocument 5 december 2017

Concept visiedocument 2 november 2017