FAQ Rekenonderwijs

Deze FAQ is bedoeld om de discussie rond rekenonderwijs te voorzien van nuance en feitelijke onderbouwing. Een gepolariseerde discussie rond rekenonderwijs is schadelijk voor leerlingen, leraren, scholen en het onderwijs in het algemeen.

Huidig reken-wiskundeonderwijs (5)

De doelen voor het rekenen in het basisonderwijs zijn wettelijk vastgelegd in de kerndoelen en het referentiekader taal en rekenen. Doelen van rekenonderwijs gaan gaan veel verder dan bijvoorbeeld alleen bewerkingen (zoals 134 x 63) uitvoeren. Doelen van rekenonderwijs zijn ook: getallen in allerlei situaties interpreteren, getallen herkennen en gebruiken in echte situaties. Daarnaast zijn belangrijke doelen: meten en meetkunde en het stelsel van maten dat wij gebruiken. Verder is er ook aandacht voor de eerste beginselen van kansrekening en statistiek en informatieverwerking, diagrammen of grafiekjes. Deze doelen zijn heel vergelijkbaar met die in andere Europese landen.

Niet de overheid, maar scholen en leraren zelf, ondersteund door methoden, opleidingen, vakverenigingen, vakliteratuur, wetenschappelijke literatuur, onderzoek, ervaring, onderwijsadviseurs etc. etc.

Dit is een grotendeels kunstmatige tegenstelling die eigenlijk vooral in de (social) media voorkomt en daar steevast wordt opgeblazen. Op scholen is er altijd een mix van benaderingen en werkvormen, ook afhankelijk van het onderwerp, het kind, het niveau en de klas. Dat is altijd zo geweest. Ook gedurende de hele vorige eeuw waren rekenmethoden een mix van nadruk op bewerkingen en het aanleren van functioneel rekenen. Eenzijdigheid in didactiek en werkvormen is niet in het belang van kinderen, leraren of scholen.

We verwijzen ook graag naar de volgende tips over het omgaan met discussies die zo in een tegenstelling worrden getrokken.

Een context is een situatie waarin functioneel gerekend moet worden. Als die situatie wordt beschreven in taal spreken men internationaal van “word problems” en in de media soms van “verhaaltjessommen/redactiesommen”. De situatie kan echter ook in beeld worden weergegeven of een situatie zijn in spel of simulatie waarin gerekend moet worden om een probleem op te lossen. De vaardigheid die daarvoor, naast rekenvaardigheid, nodig is, is het vertalen van de situatie naar een rekenhandeling. Die vaardigheid heet mathematiseren en wordt sinds de alomtegenwoordigheid van rekenmachines en rekenapps als een van de meest belangrijke vaardigheden van reken- en wiskundeonderwijs gezien.

Scholen verschillen sterk, de kwaliteit van de leraren op het gebied van rekenonderwijs verschilt per school ook sterk en de rekenmethoden die ze gebruiken verschillen ook sterk. In het basisondewijs zijn zo’n 7 verschillende methodes in omloop met allen andere opzetten (Alles Telt, Wizwijs, Rekenrijk, Pluspunt, Wereld in Getallen, Reken Zeker/Getal en Ruimte Junior, Rekenwonders).

Op de vragen en antwoorden kunt u te allen tijde een nadere toelichting krijgen door het onderstaande formulier in te vullen: