FAQ Rekenonderwijs

Deze FAQ is bedoeld om de discussie rond rekenonderwijs te voorzien van nuance en feitelijke onderbouwing. Een gepolariseerde discussie rond rekenonderwijs is schadelijk voor leerlingen, leraren, scholen en het onderwijs in het algemeen.

Internationaal (3)

Nederlandse ‘zwakke’ rekenaars scoren zeer goed, minder dan 5% leerlingen haalt het wereldwijde basisniveau niet. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het TIMSS -onderzoek. Overigens zijn er ook niet veel Nederlandse ‘excellente’ rekenaars, ook slechts zo’n 5% presteert excellent. Het Nederlandse reken-wiskundeonderwijs lijkt, op basis van dit internationale onderzoek, voor de grootste groep leerlingen goede resultaten te boeken en vooral de zwakkere rekenaars relatief goed te laten presteren, maar daarbij weinig excellente rekenaars op te leveren.

Categorie: Internationaal

In de periode 1995-2015 zien we bij TIMSS een geleidelijke terugloop van opbrengsten. In die periode daaraan voorafgaand is veel geïnvesteerd in modernisering van het rekenonderwijs in Nederland en stond Nederland in de wereldtop. Sinds de eeuwwisseling wordt er nauwelijks meer geïnvesteerd in modernisering van het rekenonderwijs. Nederland valt heel langzaam terug naar het Europees gemiddelde, maar staat nog altijd in de subtop. Overigens zijn er ook steeds meer landen (en stadstaten) mee gaan doen met dit onderzoek waardoor de relatieve positie van de verschillende meetmomenten moeilijk te vergelijken valt. 

Zie bijvoorbeeld ook de Leerplankundige verkenning van TIMSS-trends Rekenen-wiskunde en natuurwetenschappen (SLO/Van Zanten, Van Graft & Van Leeuwen, 2017).

Categorie: Internationaal


Aspecten van het huidige Nederlandse rekenonderwijs zijn een voorbeeld voor andere landen. Er is internationaal veel navolging van bepaalde aspecten van ons rekenonderwijs, zoals de nadruk op inzicht en kinderen laten zien waar het rekenen nuttig voor is.
Binnenkort verschijnt een publicatie waarin dit uitvoerig bschreven wordt vanuit het perspectief van die landen.

Reflections from abroad on the Netherlands Didactic Tradition in Mathematics Education

Categorie: Internationaal

Op de vragen en antwoorden kunt u te allen tijde een nadere toelichting krijgen door het onderstaande formulier in te vullen: