FAQ Rekenonderwijs

Deze FAQ is bedoeld om de discussie rond rekenonderwijs te voorzien van nuance en feitelijke onderbouwing. Een gepolariseerde discussie rond rekenonderwijs is schadelijk voor leerlingen, leraren, scholen en het onderwijs in het algemeen.

Onderzoek (2)

Hattie heeft geen onderzoek gedaan naar rekenonderwijs. In zijn meta-studies geeft hij aan welke type interventies mogelijk positief effect hebben op leeropbrengsten. Om al deze studies met elkaar te vergelijken moeten de details van de interventies genegeerd worden, waardoor de waarde van de resultaten van zulk onderzoek lastig direct toepasbaar zijn op of in de dagelijkse onderwijspraktijk. _In de dagelijkse onderwijspraktijk kan er nooit een geïsoleerd type interventie worden uitgevoerd, daar spelen altijd legio andere factoren een belangrijke rol. Rekenonderwijs is een complex geheel van kennis, vaardigheden op verschillende niveau en affectieve factoren. Hattie wordt heel vaak zeer selectief gebruikt door commerciële onderwijsadviesbureaus of commerciële uitgevers om bepaalde aanpakken “te onderbouwen”.

Categorie: Onderzoek

Een schatting via Google-Scholar is dat er zo’n 5000 wetenschappelijke publicaties per jaar verschijnen over rekenonderwijs, dat is ongeveer 100 per week. Dit betekent dat goed rekenonderwijs een soort puzzel van vele factoren is. Praktijkgericht onderwijsonderzoek kan mogelijk indicaties geven, maar eigenlijk nooit onomstotelijk voor alle leerlingen en scholen en streken in het land.  

Categorie: Onderzoek

Op de vragen en antwoorden kunt u te allen tijde een nadere toelichting krijgen door het onderstaande formulier in te vullen: