FAQ Rekenonderwijs

Deze FAQ is bedoeld om de discussie rond rekenonderwijs te voorzien van nuance en feitelijke onderbouwing. Een gepolariseerde discussie rond rekenonderwijs is schadelijk voor leerlingen, leraren, scholen en het onderwijs in het algemeen.

Ontwikkelingen (2)

Mensen uit de onderwijspraktijk: basisschoolleraren en middelbare schooldocenten, formuleren nieuwe doelen: het wat van het reken-wiskundeonderwijs. Zij bemoeien zich niet met het hoe. Zie voor het gehele proces en de inmiddels opgeleverde tussenproducten de website van curriculum.nu

Categorie: Ontwikkelingen

Dat is een belangrijke discussie. Goed als die gevoerd wordt in het licht van eisen die de wereld anno 2019 en later aan kinderen stelt en op basis van valide argumenten, bij voorkeur gestaafd met wetenschappelijke onderzoeksresultaten – voor zover die beschikbaar en van toepassing zijn.

Categorie: Ontwikkelingen

Op de vragen en antwoorden kunt u te allen tijde een nadere toelichting krijgen door het onderstaande formulier in te vullen: