Flexmaat, een nieuwe visualisatie van het metriek stelsel

Voor veel leerlingen is het doorzien en het gebruiken van het metriek stelsel een struikelblok. Uschi van der Velden en Pauline van Vliet ontwikkelden een nieuwe visualisatie van het metriek stelsel die de naam ‘Flexmaat’ kreeg. De ontwikkeling werd mede mogelijk gemaakt door de NVORWO.

Direct naar het download-materiaal

Het metriek stelsel en de Flexmaat

Voor veel kinderen is meten – en met name het metriek stelsel –  lastige materie. Vaak blijft het schuiven met komma’s en goochelen met nullen zonder dat ze precies weten wat ze doen. Flexmaat is ontworpen om leerlingen en leraren een hulpmiddel te bieden dat zij kunnen aanpassen aan hun eigen behoeften en wensen.

Het materiaal

Flexmaat bestaat uit drie componenten: posters voor in de klas, een flexible, digitale versie in PowerPoint en een beknopte toelichting.

Er zijn drie posters ontwikkeld om te gebruiken in groep 3 tot en met 8 van het primair onderwijs én in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De posters kennen een heldere opbouw van een concretere en een meer op begripsvorming gerichte weergave met referentiematen naar een abstractere weergave. Door vroegtijdig en eenduidig (in vormgeving) te werken aan maatbesef en kennis van referentiematen kunnen leerlingen context-opgaven en herleiden wellicht beter begrijpen en correct uitrekenen.

De PowerPoint is bedoeld als een flexibele, digitale variant van de drie posters. De PowerPoint bestaat uit een zelf aan te passen visualisatie (per grootheid) met dezelfde lay-out en stijl als de posters. Maten kunnen worden weggelaten, eigen referentiematen kunnen worden toegevoegd. Dit geldt ook voor voorvoegsels, ezelsbruggetjes, weetjes en formules. Er is ruimte voor het maken van aantekeningen en het eindresultaat kan worden afgedrukt, zodat elke leerling een eigen exemplaar heeft. Steeds opnieuw kan de eigen laatste versie van een groep op het digibord gebruikt worden.

Al het materiaal kan onderaan deze pagina worden gedownload.

Er is een video gemaakt waarin precies wordt uitgelegd wat Flexmaat is en hoe het werkt. U kunt de video hieronder bekijken.

Meer lezen?

Als u meer wilt weten over het gebruik van de Flexmaat, kunt u twee artikelen uit Volgens Bartjens lezen die de twee bedenkers van de Flexmaat samen hebben geschreven voor dit blad.

Lees het artikel ‘Flexmaat, een nieuwe visualisatie van het metriek stelsel’ van Uschi van der Velden en Pauline van Vliet uit Volgens Bartjens van maart 2017.
De twee auteurs vertellen in dit artikel over de ontwikkeling van Flexmaat en de achterliggende gedachten.

Lees ook het tweede deel, ‘Flexmaat – 2, een nieuwe visualisatie van het metriek stelsel‘ van dezelfde auteurs uit Volgens Bartjens van mei 2017.
In dit artikel richten de auteurs zich met name op leerkrachten die met Flexmaat willen gaan werken. Ze starten met een lesvoorbeeld om toe te lichten hoe Flexmaat van toegevoegde waarde kan zijn. Daarnaast beschrijven ze welke keuzes gemaakt zijn in de opbouw van het product en geven ze een overzicht van verschillende toepassingsmogelijkheden.

Goed meetonderwijs

Uiteraard is Flexmaat niet hét antwoord op alle problemen die kinderen ervaren bij het oplossen van meetopgaven. Daarom is een degelijke opbouw waarbij de verschillende grootheden expliciet worden onderscheiden en herhaaldelijk terugkomen in meerdere lessen belangrijk. Niet alle leerlingen hebben op basis van de lessen in de methode voldoende bagage om formele sommen uit te rekenen. Om teams te inspireren op dit gebied en handvatten te bieden voor een succesvolle implementatie van Flexmaat is scholingsaanbod gemaakt voor rekencoördinatoren, rekenwerkgroepen en teams die aan de slag willen met het versterken van de vakinhoudelijke kennis en vaardigheden voor goed meetonderwijs.

Blader door de handreiking Flexmaat

Materiaal downloaden

Hieronder kunt u de posters, handreiking, PowerPoints en de losse onderdelen van de PowerPoints downloaden. Klik het onderdeel open en download het door u gewenste onderdeel door erop te klikken.

Download poster 1 van Flexmaat

Deze poster is bedoeld om te gebruiken in groep 3 tot groep 6.

Download poster 2 van Flexmaat

Deze poster is bedoeld om te gebruiken van groep vijf tot groep acht.

Download poster 3 van Flexmaat

Deze poster is bedoeld om te gebruiken in groep zeven en acht.

Download de PowerPoints van Flexmaat

Het kan zijn dat de download niet op uw scherm verschijnt.
Kijkt u dan in de map ‘Downloads’ op uw computer.

MetriekStelsel-powerpoint_inhoud
MetriekStelsel-powerpoint_oppervlakte
MetriekStelsel-powerpoint_lengte_2017

Download de handreiking van Flexmaat