Jaap Vedder Scriptieprijs

Het bestuur van de NVORWO heeft besloten een scriptieprijs in te stellen. De prijs is vernoemd naar Jaap Vedder, de in 2014 overleden oud-voorzitter en erelid van de NVORWO.

Studenten kunnen scripties die in de periode 1 juli 2018 tot en met 31 augustus 2018 goed beoordeeld zijn of worden, uiterlijk op 1 oktober 2018 indienen. De scriptie moet een Bachelor-scriptie zijn (Onderwijskunde, Pabo of 2e graads lerarenopleiding wiskunde) en de inhoud moet te maken hebben met het reken-wiskundecurriculum van het basisonderwijs of met de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

Drie door een deskundige jury genomineerde (oud)studenten ontvangen een prijs en worden uitgenodigd voor deelname aan de Panama-conferentie in januari 2019. Tijdens die conferentie wordt de winnaar bekend gemaakt. De NVORWO kent drie prijzen toe: de winnaar ontvangt € 500; de andere genomineerden ieder € 100.

 

Reglement Jaap Vedder Scriptieprijs

Doelstelling

 • Met het instellen van een scriptieprijs wil de NVORWO studenten stimuleren tot het doen van praktijkonderzoek op het gebied van rekenen-wiskunde.
 • Met het instellen van een scriptieprijs wil de NVORWO praktijkonderzoek op het gebied van rekenen-wiskunde breder onder de aandacht brengen.

Deelnemers

 • Alle (oud)studenten die een Bachelor-scriptie schrijven / hebben geschreven over een onderwerp dat te maken heeft met het reken-wiskundecurriculum van het basisonderwijs kunnen deelnemen
 • Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van dit reglement en daarmee akkoord te gaan.

Scripties

 • Met “scriptie” wordt bedoeld een Bachelorscriptie over een onderwerp dat te maken heeft met het reken-wiskundecurriculum van het basisonderwijs
 • De scriptie moet zijn afgerond en beoordeeld op het moment van indienen.
 • De scriptie moet in het Nederlands of in het Engels zijn geschreven.
 • De scriptie moet zijn opgenomen in de hbo kennisbank.
 • De scriptie moet vergezeld gaan van de volgende gegevens:
  • Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum van de auteur;
  • Naam van de onderwijsinstelling en (beoogde) afstudeerdatum;
  • Titels van de scriptie;
  • Beoordeling van de scriptie door de examinatoren van de opleiding;
  • Een aanbeveling door (één van) de examinatoren;
  • Een korte samenvatting van de scriptie.
 • De scriptie moet als een pdf-file worden opgestuurd per e-mail naar scriptie@nvorwo.nl.
 • De NVORWO heeft het recht de samenvattingen met bronvermelding op haar website te publiceren.

Een reactie plaatsen

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.