Jaarvergadering en studiedag

Op 9 april vindt de jaarlijkse studiedag en jaarvergadering plaats! Vanwege de corona-maatregelen vindt alles online plaats.

Rekenen om je heen: dat is dit jaar het thema.

Rekenen kan en moest dit jaar thuis, door de lockdown. De Rekenchallenges van “Leren van A tot Z” werden hierbij veelvuldig ingezet. Ook wanneer leerlingen naar school gaan zijn deze challenges waardevol: het maakt leerlingen bewust van rekenen om hen heen. Tijdens de studiedag kun je hierover een workshop volgen.

Dat rekenen altijd om je heen is, komt ook mooi naar voren in het project “meetkunde in de kerk”. Ben je nieuwsgierig naar dit project? Volg dan de workshop hierover tijdens de studiedag.

Het volledige programma:

9.00 uur Jaarvergadering 

10.00 uur Opening door Jenneken van der Mark, voorzitter NVORWO  

10.15 uur lezing resultaten onderzoek Peil.Rekenen-Wiskunde  

11.00 uur 1e workshopronde

12.00 uur  2e workshopronde

13.00 uur  lunchpauze 

13.30 uur 3e workshopronde 

14.30  uur afsluiting: pubquiz

15.15 uur  einde

Je kunt de volgende workshops volgen:

Rekenen in hoeken in groep 3 – Martine van Schaik (en Henk Logtenberg) 

Klopt dit wel? Reken-wiskundige factchecking in het 

basisonderwijs – Marc van Zanten, Geeke Bruin-Muurling, Stanja Oldengarm (en Marike Verschoor) 

LeerChallenges; handelend rekenen in het dagelijks leven  – Annieke Otten 

Kwartetten met de handelingsniveaus – Marieke Los 

Nieuwe generatie basisvaardigheden – Kees Hoogland 

Sterke rekenaars: elke rekenles iets te leren – Suzanne Sjoers 

Zicht op de wiskundige attitude van pabo-studenten tijdens afstandsonderwijs – Sonja Stuber en Michiel Veldhuis 

International and National Reflections on the Netherlands 

Didactics of Mathematics – Marja van den Heuvel – Panhuizen 

Meetkunde in de kerk – Frans van Galen 

Opportunities to learn offered by primary school  

mathematics textbooks in the Netherlands – Marc van Zanten  

Aanmelden? Klik hier