Klopt dit wel? Reken-wiskundige factchecking in het basisonderwijs

In dit door de NVORWO gesubsidieerde project hebben we activiteiten ontwikkeld om kritisch wiskundig denken te stimuleren. Er zijn materialen gemaakt voor groep 3 tot en met 8. We presenteren de opbrengsten van dit project en laten wat zien van de praktijkervaringen die ermee zijn opgedaan. 

Marike Verschoor, Geeke Bruin-Muurling (EDB), Marc van Zanten (SLO) en Stanja Oldengarm (SLO) hebben alle vier ervaringen met het ontwerpen en verzorgen van reken-wiskundeonderwijs waarbij ruimte is voor betekenis, begrip, en eigen inbreng van de lerende.

Link naar zoom: https://zoom.us/j/93759705090?pwd=cU05blduU0ZPNU15NHlBVmtqN0FOUT09