Kwartetten met de handelingsniveaus

Als rekencoördinator wil je je team inspireren, motiveren en activeren en uiteraard kennis en inzichten delen. Om dit te kunnen doen is er op initiatief van leerkracht en rekencoördinator Marieke Los een tool ontwikkeld om met het team een kwartet met handelingsniveau’s te maken en te spelen.

Omdat leerkrachten meestal praktisch zijn ingesteld vergroten zij hun kennis van een theoretisch model bij voorkeur op een actieve manier, waarbij deze nieuwe kennis het liefst ook direct toe te passen is in de praktijk.

Op de website ‘Kwartetten met handelingsniveaus‘ lees je hoe je met behulp van de tool in spelvorm kunt werken aan een grotere bekendheid met het handelingsmodel door gebruik te maken van door leerkrachten zelfgemaakte foto’s die je kunt invoegen en gebruiken in een kwartetspel. Het maken en spelen van het kwartet zorgt op deze manier voor de professionalisering van het team.

De aanleiding

Gedurende haar opleiding tot Rekencoördinator heeft Marieke Los een verbeterplan opgesteld waarbij de leerlijnen centraal stonden. Met dit plan wilde zij bereiken dat collega’s leerstoflijnen en leerlijnen konden doorgronden met als doel adequate hulp te bieden aan de kinderen tijdens de rekenles. Daarbij wilde zij inzoomen op het Hoofdfasenmodel en het Handelingsmodel van het Protocol ERWD. Met deze modellen is het mogelijk om meer grip te krijgen op de leerlijnen zodat er op adequate wijze hulp kan worden gegeven aan de leerlingen. Verder blijkt dat het doorgronden van de leerlijnen ook een belangrijke voorwaarde is bij een transitie naar denken in doelen. Deze transitie maakt het losser gebruiken van de methode in de toekomst mogelijk.

Kwartetten met handelingsniveaus: Het idee

Om iets te doorgronden of om ergens grip op de krijgen is het belangrijk er actief bij betrokken te zijn. Marieke wilde voorkomen dat zij de kennis en inzichten die zij had opgedaan tijdens de opleiding als ‘hapklare brokken’ overbracht op haar collega’s. Zij wilde de stof op een boeiende wijze aanbieden en de collega’s op een actieve manier bij de inhoud betrekken. Dit heeft zij gedaan door een bestaand kwartet (uitgegeven door Protocol Ernstige Wiskundeproblemen en Dyscalculie) interactief te maken en het zo te transformeren naar een professionaliseringsinstrument.

Met het professionaliseringsinstrument dat zij heeft ontwikkeld krijgen leerkrachten zicht op de leerlijnen en leren ze bewuster te kijken naar de rekenles en de kinderen. Aan de hand van zelfgemaakte foto’s wordt er in spelvorm een koppeling gemaakt tussen theorie en praktijk.

Het professionaliseringsinstrument

Het professionaliseringsinstrument bestaat uit het maken en spelen van een kwartet, waarbij de handelingsniveaus van verschillende rekendomeinen centraal staan.

Zowel bij het maken van het kwartet (het fotograferen van de handelingsniveaus) als het spelen van het kwartet (het herkennen van de handelingsniveaus) gaan de spelers actief aan de slag met de opgedane kennis over het Handelingsmodel. Het spelen van het kwartetspel zal veel gespreksstof opleveren en dat is gelijk ook de kracht van het instrument.

Een groot voordeel van deze werkwijze is dat de opgedane kennis gelijk de volgende dag tijdens de rekenles ingezet kan worden. Kortom: een effectief en motiverend instrument om de kennis over de handelingsniveaus te vergroten.

Marieke Los heeft voor Volgens Bartjens een artikel over deze tool geschreven. Lees het artikel hier.

De tool en de website zijn met behulp van subsidie door de NVORWO tot stand gekomen.