Lopende projecten

Project 1

Wie zijn er sterker?
De jongens of de meisjes?

Het ‘Wie zijn er sterker: de jongens of de meisjes? Rekenen in de context van een ‘wetenschappelijk’ onderzoek’-project krijgt financiële ondersteuning van de NVORWO voor de ontwikkeling van een lessenserie waarin onderzoeksvaardigheden, rekenvaardigheden en rekenbegrip worden vergroot door bovenbouwleerlingen een onderzoeksproject uit te laten voeren. Mooi passend bij de ontwikkelingen binnen curriculum.nu en aansluitend op eerdere projecten door de NVORWO gesubsidieerd rondom kwantitatieve informatievaardigheden.

Project 2

De Rekenchallenge

Het ‘Rekenchallenge’-project krijgt financiële ondersteuning van de NVORWO voor de ontwikkeling van een compleet aanbod Rekenchallenges, dit zijn activiteiten waarin de dagelijkse praktijk van leerlingen wordt gekoppeld aan de leerstof op school. Hierbij worden handelend en ontdekkend rekenen gestimuleerd. Het is de bedoeling dat de challenges voor verschillende domeinen worden ontwikkeld in dit project. Mooie activiteiten, die zeer populair waren tijdens de eerste lockdown-periode. Leuk en betekenisvol, verbinding met de praktijk, ouders werden actief betrokken en rekenen in de eigen belevingswereld om je heen.

Project 3

Kwantitatieve informatievaardigheden in het PO (2019)

Mensen hebben meer dan ooit te maken met numerieke informatie, die bovendien steeds vaker – bedoeld of onbedoeld – niet klopt of misleidend wordt weergegeven. Reken-wiskundeonderwijs zou leerlingen hierop moeten voorbereiden. Achterliggende vragen in dit project zijn:

  • Hoe bereiden we leerlingen voor op de 21e-eeuwse maatschappij waarin kwantitatieve informatie een grote rol speelt?
  • Hoe maken we leerlingen weerbaar tegen verkeerd gebruik van cijfers en nepnieuws van numerieke aard?

In de reguliere reken-wiskundemethodes is geen of onvoldoende aandacht voor de ontwikkeling van kwantitatieve informatievaardigheden en in bestaande materialen voor het basisonderwijs omtrent kritisch denken komen de reken-wiskundige aspecten ervan niet of onvoldoende naar voren. In dit project wordt materiaal ontwikkeld voor de groepen 3/4, 5/6 en 7/8. Het materiaal zal kosteloos ter beschikking worden gesteld aan scholen. We hopen dat het materiaal tevens zal dienen ter inspiratie voor (andere) betrokkenen, zoals onderwijsadviseurs en ontwikkelaars.