Meedenken met de actualisatie van de kerndoelen 

Begin dit schooljaar (2022-2023) is een ontwikkelteam aan de slag gegaan met de actualisatie van de kerndoelen rekenen-wiskunde. Dit ontwikkelteam wordt bijgestaan door een advieskring, met daarin ook een vertegenwoordiger vanuit de NVORWO. 

De verwachting is dat op 6 december de eerste ideeën vanuit het ontwikkelteam naar de advieskring worden gestuurd. 

We willen graag met jullie in gesprek over deze ideeën, daarom organiseren we twee bijeenkomsten, waarin we de eerste voorstellen van het ontwikkelteam voor de kerndoelen met onze achterban willen bespreken. 

Woensdagmiddag 14 december van 16:30 tot 17:30 uur (online). 

Donderdagmiddag 15 december van 16:30 tot 17:30 uur (in Zwolle).