Meedenken met de actualisatie van de kerndoelen 

Begin dit schooljaar (2022-2023) is een ontwikkelteam aan de slag gegaan met de actualisatie van de kerndoelen rekenen-wiskunde. Dit ontwikkelteam wordt bijgestaan door een advieskring, met daarin ook een vertegenwoordiger vanuit de NVORWO. 

Praat mee over ons advies aan het actualisatieteam kerndoelen rekenen-wiskunde

Het derde tussenproduct bestaande uit conceptkerndoelen is opgeleverd door het actualisatieteam. De NVORWO is gevraagd om advies te geven aan het team over deze doelen. Om ons advies te formuleren organiseren we in april een aantal bijeenkomsten waarin we elkaar in gesprek gaan.

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwe meedenk data? Stuur dan een mail naar secretaris@nvorwo.nl