Netwerken voor en door rekencoördinatoren

Het hebben, houden en goed toereiken van rekencoördinatoren op de (speciale) basisscholen in Nederland is één van de speerpunten van de NVORWO. We willen graag zoveel mogelijk rekencoördinatoren de gelegenheid bieden om kennis met elkaar uit te wisselen. 

Om de rekencoördinatoren meer met elkaar in verbinding te laten zijn, zijn we in het jaar 2021 een werkgroep gestart. Deze werkgroep doet onderzoek naar de bestaande netwerken van de rekencoördinatoren, maar ook naar de behoeften van de rekencoördinatoren om elkaar te ontmoeten.

Nu zijn er al verschillende initiatieven waarbij Reco’s (Rekencoördinatoren) met elkaar kennis kunnen uitwisselen of juist kennis willen delen. Bijvoorbeeld de NRCD en Masterclasses. Ben je betrokken bij een rekennetwerk? Laat het ons dan weten!

Wil je een vermelding op de website? Klik dan hier!

Functieomschrijving

‘De rekencoördinator; een korte omschrijving’ 

Het hebben, houden en goed toereiken van rekencoördinatoren op de scholen voor (speciaal) basisonderwijs in Nederland is één van de speerpunten van de NVORWO.  Vanaf 2021 is de RECO werkgroep bezig geweest om de rekencoördinator meer in zijn kracht te zetten. Naar aanleiding van de input uit de evaluatie van de NRCD 2021 en verschillende gesprekken met experts die gevoerd zijn  is de wens ontstaan om tot een passende functieomschrijving voor rekencoördinatoren te komen.  

De intentie van dit profiel is de rekencoördinator concreet iets in handen te geven met betrekking tot de functie van rekencoördinator betreffende kennis, vaardigheden, taken, verantwoordelijkheden en professionalisering.  

In overleg met verschillende experts uit het werkveld en door middel van literatuurstudie is er een eerste versie vormgegeven door de NVORWO RECO-werkgroep. Op de Panama conferentie van 2022 is een conceptplan gepresenteerd en aan de hand van stellingen bevraagd over wat er niet kan ontbreken in de omschrijving. Met de meegenomen feedback en feedforward is het functieprofiel aangescherpt en werd de definitieve versie  op 24 maart 2023 op de NRCD gepresenteerd. Voor de onderbouwing van het profiel verwijzen we u naar de bronvermelding. 

Dit functieprofiel is nu nog een platte omschrijving van wat een rekencoördinator kan doen. Daarom wordt het document nog verder ontwikkeld. Er zal onder andere nog een verdieping komen op dit document met een verduidelijking van de inhoud en een toelichting van de begrippen.  

Het doel van deze onderbouwende onderlegger is de rekencoördinator bewuste keuzes te laten maken ten aanzien van de functie van rekencoördinator en in gesprek te gaan met betrokken collega’s.  

De RECO-werkgroep hoopt dat de rekencoördinatoren door dit functieprofiel beter weten wat ze voor een school kunnen betekenen en dat zij ook goede afspraken kunnen maken op school met betrekking tot hun verantwoordelijkheden.  

De NVORWO RECO-werkgroep, bestaande uit I. Broedersz, R. Groot, J. van Hall, W. Hegger, C. Jonkers, S. Oldengarm, I. Verheyen en S. der Kinderen, wil iedereen die inhoudelijk heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze beschrijving hartelijk bedanken.