Nieuwsrekenen voor nieuwkomers

Leerlingen die nieuw instromen in een reguliere groep 5 tot en met 8 missen vaak de boot met rekenen: ze kunnen meestal de stof van de groep waarin ze terechtkomen wel aan, maar ze krijgen door taalproblemen vaak geen grip op context-opgaven.

Een veelgebruikte oplossing is dan om die leerlingen alleen maar kale rekensommen of opgaven van een lager niveau te laten maken. Hierdoor worden de nieuwkomers niet op hun juiste niveau aangesproken, terwijl dit juist van belang is om hun zelfvertrouwen te laten groeien en hun rekenniveau niet te laten stagneren. Voor deze groep is, met behulp van NVORWO-subsidie, het project ‘Nieuwsrekenen voor nieuwkomers’ in het leven geroepen.

De projectgroep, onder leiding van Fonny Pasma, heeft 2 werkboekjes gemaakt met contextopgaven voor groep 5 / 6 en groep 7 / 8 op het leesniveau van AVI-E3. Na zorgvuldig testen op 18 pilotscholen is daar een definitieve versie van verschenen, vergezeld van een handleiding. U kunt al het materiaal downloaden onderaan dit bericht.

Het materiaal van nieuwsrekenen voor nieuwkomers

In elk werkboekje staan 5 contextopgaven, waarbij de gegeven context een leesniveau heeft op het niveau van AVI-E3 maar waarbij de rekenvragen passend zijn voor het desbetreffende rekenniveau. De opgaven zijn actueel en gaan over Lego, Vincent van Gogh, het belang van een veilig wachtwoord, regen in Nederland en 4 en 5 mei.

Verder is er aandacht voor de specifieke rekentaal maar ook voor de bijbehorende woordenschat. Omdat de bewerkingen die nodig zijn om de opgaven te berekenen op het niveau van groep 5 / 6 of 7 / 8 liggen, worden de leerlingen serieus aan het denken gezet.

De handleiding bevat een volledige instructie voor alle rekenlessen. De leerlingen lossen de opgaven op door het doorlopen van een stappenplan dat is gebaseerd op het drieslagmodel en het handelingsmodel. Dit stappenplan is ook opgenomen in de handleiding.

Download de handleiding van Nieuwsrekenen voor nieuwkomers

Download werkboekje A

Download werkboekje B