Het Bestuur

Jenneken van der Mark, voorzitter

Ik ben Jenneken van der Mark, onderwijsadviseur en rekenspecialist. Ik werk met scholen aan het ontwikkelen van rekenen vanuit mijn eigen adviesbureau Sjen onderwijsadvies.

Mijn doel is vooral leraren vanuit heel goed kijken naar en in gesprek zijn met leerlingen af te leren stemmen op wat zij nodig hebben om goed te leren rekenen. Daarbij is voor mij een methode een middel en nooit een doel. Ik probeer teams zoveel mogelijk zelf na te laten denken en samen met hen hun rekenonderwijs vorm te geven. Het ontwikkelen op dit vlak, aan de slag zijn daar waar het gebeurt en concepten vertalen naar hoe het er in de klas uit mag zien geeft mij energie. Als voorzitter van de NVORWO probeer ik mee te gaan in de ontwikkelingen die er zijn en alle geledingen van onze organisatie daarbij te betrekken en verbinden. Het is bijzonder leuk en leerzaam om mee te werken aan de koppeling van daar waar het bedacht wordt en daar waar het wordt uitgevoerd. Ik hoop dat we samen als vereniging elkaar steeds meer zullen vinden en inzetten op deze verbinding, zodat leerlingen mooi en goed leren rekenen!


Janneke Buikema-Visscher, penningmeester

Mijn naam is Janneke Buikema-Visscher, werkzaam als docent Reken-Wiskunde&didactiek bij Hogeschool Windesheim – locatie Zwolle. Na jaren werkzaam te zijn geweest in het primair onderwijs in alle leerjaren en in de rol als reken coördinator heeft ik de stap gemaakt om te gaan lesgeven aan de Pedagogische Academie, nu zo’n 7 jaar geleden. Ik heb het voorrecht mogen hebben om bij verschillende Hogescholen te mogen werken, wat mij een breed beeld geeft op het Reken-Wiskunde onderwijs binnen een lerarenopleiding en op diverse basisscholen.

Ik vind ‘ons’ vak fantastisch en vind het dan ook belangrijk om vooral veel plezier te beleven aan dit fantastische vak. Samen leren, ontdekken, puzzelen en sparren over,..  ik ga er (samen) voor! Met ingang van 1 december 2020 heb ik het stokje van penningmeester overgenomen van Kees Hoogland en ben daarmee toegetreden tot het dagelijkse bestuur van de NVORWO.


Michiel Veldhuis, secretaris

michiel veldhuis - nvorwo
Michiel Veldhuis is docent-onderzoeker reken-wiskundedidactiek bij de Hogeschool iPabo, voorzitter van de jaarlijkse Panama-conferentie bij de Universiteit Utrecht en secretaris van de Europese vereniging voor onderzoek naar het reken-wiskundeonderwijs (ERME). De didactiek van het reken-wiskundeonderwijs doordenken en onderzoeken hoe leraren en leerlingen hiermee omgaan, zodat we ons onderwijs zo goed mogelijk kunnen vormgeven en uitvoeren, staat centraal in al zijn bezigheden. Een belangrijk streven is meer mogelijkheden voor vakdidactisch onderzoek naar rekenen-wiskunde in Nederland te creëren, waarin wetenschap en praktijk elkaar ontmoeten en samen optrekken.


Afke Bunskoeke

Daphne Bunskoeke NVORWO bestuur

Mijn naam is Afke Bunskoeke. Mijn werk is erg gevarieerd: een dag in de week sta ik voor de klas. Ik heb dan een plusgroep. Ongeveer een dag in de week ben ik op pad als onderwijsadviseur bij Diatoetsen. Nadat ik betrokken ben geweest bij de ontwikkeling van de leerlingvolgsysteem-toetsen voor rekenen, help ik nu scholen bij de implementatie van het leerlingvolgsysteem. De andere dan werk ik als stafmedewerker onderwijs en kwaliteit bij een schoolbestuur. Mijn werkweek is dus nooit saai, en rekenen komt op allerlei manieren terug. Van moeilijke rekenopgaven in de plusgroep tot het maken van een goede analyse om toetsgegevens formatief in te kunnen zetten. Onderwijs is voor mij “iedere leerling laten groeien”. Ik hoop daar ook in het bestuur van de NVORWO mijn steentje aan bij te kunnen dragen.


Marike Barendregt

Mijn naam is Marike Barendregt. Na 15 jaar met veel plezier in het basisonderwijs gewerkt te hebben, ben ik sinds 5 jaar werkzaam op Thomas More Hogeschool als docent rekenen-wiskunde. Sinds ongeveer een jaar ben ik algemeen bestuurslid bij de NVORWO. De ervaring dat kinderen rekenen als spannend beschouwen, heeft mij altijd verbaasd en gefascineerd. Het lesgeven op de pabo bevestigde dat ook veel studenten rekenen-wiskunde als een spannend vak ervaren, maar door met heel veel plezier, enthousiasme, bredere kennis en andere inzichten aan de slag te gaan, komt regelmatig de opmerking voorbij: ‘Maar zo vind ik het wel leuk, ik wil er graag meer over weten!’ Met dat enthousiasme kunnen we een verdiepingsslag maken.


Susanne der Kinderen

Mijn naam is Susanne der Kinderen. Werkzaam in het Basisonderwijs. Na de PABO heb ik een aantal jaren gewerkt in het Basisonderwijs op een school voor ‘Natuurlijk Leren’. Hier heb ik mijn liefde gevonden in het werken zonder methodes. Ik heb hier leren denken vanuit doelen en vanuit passend onderwijsaanbod. In deze jaren heb ik de Master SEN Gedrag en Leren gedaan. Hierna ben ik gaan werken in het Speciaal Basisonderwijs, met de liefde voor passend onderwijs en het denken van doelen. Door mijn passie voor rekenen heb ik de opleiding tot rekencoördinator gedaan. Inmiddels werk ik op Basisschool Het Avontuur in Dalfsen, ook hier heb ik een actieve rol met betrekking tot het rekenonderwijs. Verder participeer ik in het rekennetwerk van Openbaar onderwijs Zwolle. Sinds september 2020 ben ik aangesloten bij de NVORWO als algemeen bestuurslid. Mijn taken binnen het bestuur zijn; secretariaat en ben ik betrokken bij de werkgroep Rekencoördinatoren.


Jiska van Hall

Mijn naam is Jiska van Hall en ik ben met veel plezier werkzaam binnen het onderwijs; enerzijds als orthopedagoog op het SBO in Assen en anderzijds als onderwijsadviseur/rekenspecialist vanuit mijn eigen bedrijf RekenSupport.

Na een dienstverband van zo’n 20 jaar bij een onderwijsbegeleidingsdienst en enkele nevenfuncties (o.a. als docent bij de RuG; Orthopedagogiek & Academische Pabo, auteur van enkele uitwerkingen van de Passende Perspectieven Rekenen en eindredacteur van de rekenmethode StruX), heb ik bewust gekozen voor een elkaar versterkende combinatie in mijn werkzaamheden. Dit komt tot uitdrukking in de verbinding tussen ‘als onderdeel van een team met de voeten in de klei van de dagelijkse praktijk’ en ‘op afstand als extern deskundige een bijdrage leveren aan een duurzame kwaliteitsverbetering binnen het rekenonderwijs’.

Ik ondervind dagelijks dat het beste uit deze werelden elkaar hierin kunnen ontmoeten en versterken; 1 + 1 = 3!

Vanaf juni 2021 wil ik als algemeen bestuurslid vanuit mijn kennis, kunde en ervaring graag een bijdrage leveren aan de NVORWO. Ik draag het rekenonderwijs een warm hart toe en heb er zin in!