NVORWO-bestuur


Jenneken van der Mark, voorzitter

Contact opnemen met Jenneken van der Mark

LinkedIn


Kees Hoogland, penningmeester

Kees-Hoogland, bestuurslid NVORWO
Vakexpert rekenen, wiskunde, gecijferdheid
Rekenen (en wiskunde en gecijferdheid) zijn de terreinen die mij mateloos fascineren. Ieder individu krijgt in zijn leven te maken met situaties (en problemen) van kwantitatieve aard. Een belangrijke taak van het onderwijs is om leerlingen zo toe te rusten dat ze om kunnen gaan met zulke kwantitatieve situaties.  Ik ben dan ook voorstander van een rekenonderwijs dat is gericht op praktische toepasbaarheid en op het stimuleren van creatieve en zelfbewuste probleemoplossers.
Rekenonderwijs zou daarom een goed mix moeten zijn van lagere-orde-vaardigheden als rekenfeiten automatiseren en bewerkingen uitvoeren en hogere-orde-vaardigheden als structureren, mathematiseren, modeleren en probleemoplossen. Mijn terrein is vooral rekenonderwijs in vo, mbo en volwassenonderwijs.

Contact opnemen met Kees Hoogland

LinkedIn


Michiel Veldhuis

michiel veldhuis - nvorwo
Voorzitter Panamaconferentie en docent-onderzoeker rekenen-wiskunde bij de Hogeschool iPabo Amsterdam/Alkmaar en de Freudenthal Group, Universiteit Utrecht.


Contact opnemen met Michiel Veldhuis

LinkedIn


Corinne Harten

2014 8 20 corinne harten
Ontwikkelaar / auteur
Bestuursportefeuille: Communicatie, organisatie studiedag
Wat is er voor nodig zodat alle leerlingen later zo kunnen rekenen dat zij als krachtige mensen in de maatschappij kunnen staan en er een bijdrage aan kunnen leveren? En wat is er nog meer mogelijk? Dit zijn twee belangrijke vragen die mij helpen bij mijn werk als ontwikkelaar, communicator, auteur, webredacteur en creatieve duizendpoot. Ik wil in het bestuur van de NVORWO een bijdrage leveren aan de interne en externe communicatie, zodat iedereen kan zien wat de NVORWO in zijn hart precies is: Een vereniging van betrokken leden met veel expertise in en hart voor rekenen-wiskunde.


Contact opnemen met Corinne Harten

LinkedIn