NVORWO-bestuur


Jenneken van der Mark, voorzitter

Contact opnemen met Jenneken van der Mark

LinkedIn


Kees Hoogland, penningmeester

Kees-Hoogland, bestuurslid NVORWO
Vakexpert rekenen, wiskunde, gecijferdheid
Rekenen (en wiskunde en gecijferdheid) zijn de terreinen die mij mateloos fascineren. Ieder individu krijgt in zijn leven te maken met situaties (en problemen) van kwantitatieve aard. Een belangrijke taak van het onderwijs is om leerlingen zo toe te rusten dat ze om kunnen gaan met zulke kwantitatieve situaties.  Ik ben dan ook voorstander van een rekenonderwijs dat is gericht op praktische toepasbaarheid en op het stimuleren van creatieve en zelfbewuste probleemoplossers.
Rekenonderwijs zou daarom een goed mix moeten zijn van lagere-orde-vaardigheden als rekenfeiten automatiseren en bewerkingen uitvoeren en hogere-orde-vaardigheden als structureren, mathematiseren, modeleren en probleemoplossen. Mijn terrein is vooral rekenonderwijs in vo, mbo en volwassenonderwijs.

Contact opnemen met Kees Hoogland

LinkedIn


Michiel Veldhuis, secretaris

michiel veldhuis - nvorwo
Voorzitter Panamaconferentie en docent-onderzoeker rekenen-wiskunde bij de Hogeschool iPabo Amsterdam/Alkmaar en de Freudenthal Group, Universiteit Utrecht.


Contact opnemen met Michiel Veldhuis

LinkedIn


Afke Bunskoeke

Daphne Bunskoeke NVORWO bestuur

LinkedIn


Marike Barendregt

Marike Barendregt bestuur NVORWO

LinkedIn