Ernstige reken-wiskundeproblemen en dyscalculie

De afkorting van Ernstige Reken-WiskundeProblemen en Dyscalculie is ERWD. Het is de verzamelnaam van alle ernstige reken-wiskundeproblemen die kinderen kunnen ondervinden, of die nu veroorzaakt worden door dyscalculie of niet. De aanpak op scholen van ernstige reken-wiskundeproblemen en dyscalculie staat beschreven in het landelijk protocol ERWD.  Dit protocol is tot stand gekomen dankzij een subsidie van het ministerie van OCW in het kader van Passend Onderwijs.

protocol erwd en dyscalculie

Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD)

Het Protocol ERWD richt zich op het reken-wiskundeonderwijs aan alle leerlingen in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De doelgroep van het protocol bestaat uit degenen die zich direct of indirect met het reken-wiskundeonderwijs bezig houden, zowel binnen de scholen als daar omheen.

Het Protocol ERWD richt zich op het rekenwiskunde-onderwijs aan alle leerlingen in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De doelgroep van het protocol bestaat uit degenen die zich direct of indirect met het rekenwiskunde-onderwijs bezig houden, zowel binnen de scholen als daaromheen.

Het doel van rekenwiskunde-onderwijs is dat iedere leerling als volwassene adequaat kan handelen in dagelijkse (reken)situaties. Dit wordt ook wel “functionele gecijferdheid” genoemd. Het Protocol geeft aanwijzingen om dit doel langs een aantal stappen te bereiken, ook wanneer de rekenwiskundige ontwikkeling van een leerling niet optimaal verloopt.

Het protocol biedt handvatten en stappenplannen voor

  • het ontwikkelen van goed rekenwiskunde-onderwijs
  • het afstemmen van het onderwijs op de ontwikkeling van leerlingen
  • het voorkomen van rekenwiskunde-problemen
  • het gericht begeleiden van leerlingen met rekenwiskunde-problemen en dyscalculie
  • het ontwikkelen van rekenbeleid
  • het ontwikkelen van zorgbeleid

Website ERWD

NVORWO heeft  een aparte website voor ERWD in het leven geroepen. Hier vindt u ook informatie over ernstige reken-wiskundeproblemen en dyscalculie, het Protocol ERWD,  het boek “Leren rekenen, ook als het moeilijk wordt”,  de basis- en vervolgcursus ERWD en aanwijzingen voor de diagnostiek van ERWD.

Downloads

Omdat het ERWD tot stand gekomen is met de NVORWO vindt u ook op onze eigen websites de downloads.

Primair Onderwijs

Voortgezet onderwijs

Middelbaar beroepsonderwijs