NVORWOdag

Op 14 april 2023 was de jaarlijkse NVORWOdag in vergader- en conferentiecentrum ‘De Schakel’ in Nijkerk.

We startten om half 10 met een inloop, waarna aansluitend om 10:00 uur de jaarvergadering begon.

Om 11 uur gingen we verder met het programma.  Marjolein Kool heeft de opening verzorgd met een gedeelte van het rekendictee, om onze hersens lekker te laten kraken met actuele rekenvraagstukken.
We hebben aansluitend twee workshopsrondes met verschillende onderwerpen gehad (zie heb programmaboekkje). Alle onderwerpen hadden een link met de nieuwe kerndoelen, waar momenteel hard aan gewerkt wordt.

De dag werd bewegend afgesloten onder leiding van Remco Hoeymans.

De NVORWOdag zal volgend jaar op 19 april 2024 plaats vinden, wederom in Nijkerk!


Enthousiast, nieuwsgierig of geïnteresseerd? Aanmelden kan hier;

Bestanden voor de jaarvergadering van 2023

Archief