Volgens Bartjens

Volgens Bartjens, tijdschrift voor rekenen-wiskunde

Het tijdschrift Volgens Bartjens is in Nederland hét vaktijdschrift voor de praktijk van het reken-wiskunde-onderwijs op de basisschool en is momenteel bezig aan zijn 35e jaargang. Volgens Bartjens is het orgaan van de NVORWO,

Het blad wordt geproduceerd en gedistribueerd voor de NVORWO door Koninklijke Van Gorcum en verschijnt vijf keer per jaar onder leiding van hoofdredacteur Cathe Notten. De inhoud van de artikelen is een toegankelijke mix van theorie, didactiek en praktijk, bedoeld voor leraren, rekencoordinatoren, pabo-studenten en andere professionals die geïnteresseerd zijn in toekomstgericht reken-wiskundeonderwijs.

Leden van NVORWO krijgen het blad als onderdeel van hun lidmaatschap.
Lid worden kan hier: Lidmaatschap NVORWO

Scholen en bedrijven kunnen een abonnement op Volgens Bartjens nemen.
Abonneren kan hier: abonnement Volgens Bartjens

Alle verschenen artikelen kunnen door leden en abonneehouders geraadpleegd worden op de website: www.volgens-bartjens.nl. Op deze website zijn alle nummers van Volgens Bartjens vanaf jaargang 20 voor de leden digitaal te lezen. Verder bevat de website extra materiaal, informatie, links en video’s die horen bij de artikelen van het blad. Ook bestaat er op de website voor niet-leden de mogelijkheid tot het kopen van een los artikel.

Naar de website van Volgens Bartjens