Volgens Bartjens

Het tijdschrift Volgens Bartjens is in Nederland hét vaktijdschrift voor de praktijk van het reken-wiskunde-onderwijs op het primair en speciaal (basis)onderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo. Volgens Bartjens is het orgaan van de NVORWO.

Volgens Bartjens verschijnt vijf keer per jaar onder leiding van hoofdredacteur Annette Markusse. Het tijdschrift wordt uitgegeven door de NVORWO en Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum. De inhoud van de artikelen is een toegankelijke mix van theorie, didactiek en praktijk, bedoeld voor leerkrachten, rekencoördinatoren, pabo-studenten, opleidingsdocenten, onderzoekers, adviseurs, ontwikkelaars en andere professionals die geïnteresseerd zijn in het reken-wiskundeonderwijs.

Leden van NVORWO krijgen het tijdschrift Volgens Bartjens als onderdeel van hun lidmaatschap. Lid worden kan hier: Lidmaatschap NVORWO

Scholen en bedrijven kunnen een abonnement op Volgens Bartjens nemen. Abonneren kan hier: abonnement Volgens Bartjens

Alle verschenen artikelen kunnen door leden en abonneehouders geraadpleegd worden op de website: www.volgens-bartjens.nl. Op deze website zijn alle edities van Volgens Bartjens vanaf jaargang 20 voor de leden digitaal te lezen. Verder bevat de website extra materiaal, informatie, links en video’s die horen bij de artikelen van het blad.

Wil je schrijven voor Volgens Bartjens? Je kunt altijd contact opnemen met volgens-bartjens@nvorwo.nl

De auteursrichtlijnen vind je hier

Naar de website van Volgens Bartjens