Volgens Bartjens: Ontwikkeling en Onderzoek

Bij ieder nummer van het tijdschrift Volgens Bartjens verschijnen (alleen online) twee verdiepende artikelen in Volgens Bartjens – Ontwikkeling en Onderzoek. Lees dit keer over de relatie tussen het zelfvertrouwen dat leerlingen in hun rekenwerk hebben en de rekenvaardigheid, waarbij Annemiek Punter, Maartje van de Velde en Martina Meelissen (Inspectie van het Onderwijs en Universiteit Twente) gebruik maken van de data van TIMSS-2019 en die van Peil.Rekenen-Wiskunde.2019. Ronald Keijzer (Hogeschool IPABO) schrijft over de ontwikkeling van de studielast en de contacttijd voor het vak rekenen-wiskunde op de pabo in de periode 2009-2021.

Lees hier het artikel “Ontwikkeling studielast rekenen-wiskunde 2009 – 2021

Lees hier het artikel “Reken op jezelf! De complexe relatie tussen zelfvertrouwen in rekenen en rekenprestaties