Bestuur NVORWO

Jenneken van der Mark, voorzitter

Kees Hoogland, penningmeester

Dolf Janson, secretaris

Michiel Veldhuis

Corinne Harten, webredactie

4 vacatures

BESTUUR NVORWO


Jenneken van der Mark, voorzitter

jenneken van der mark bestuur nvorwo

.

Contact opnemen met Jenneken van der Mark

.


Kees Hoogland, penningmeester

Vakexpert rekenen, wiskunde, gecijferdheid Kees-Hoogland, bestuurslid NVORWO
Rekenen (en wiskunde en gecijferdheid) zijn de terreinen die mij mateloos fascineren. Ieder individu krijgt in zijn leven te maken met situaties (en problemen) van kwantitatieve aard. Een belangrijke taak van het onderwijs is om leerlingen zo toe te rusten dat ze om kunnen gaan met zulke kwantitatieve situaties.  Ik ben dan ook voorstander van een rekenonderwijs dat is gericht op praktische toepasbaarheid en op het stimuleren van creatieve en zelfbewuste probleemoplossers.
Rekenonderwijs zou daarom een goed mix moeten zijn van lagere-orde-vaardigheden als rekenfeiten automatiseren en bewerkingen uitvoeren en hogere-orde-vaardigheden als structureren, mathematiseren, modeleren en probleemoplossen. Mijn terrein is vooral rekenonderwijs in vo, mbo en volwassenonderwijs.

Contact opnemen met Kees Hoogland


Dolf Janson, secretaris

Dolf Janson, secretaris NVORWOZelfstandig onderwijsadviseur en -ontwikkelaar, daltonopleider en auteur

Ik ben vanaf het begin geboeid door het vak rekenen-wiskunde. Zo was rekendidactiek een afstudeerspecialisatie op de ‘pedagogische akademie’, waar ‘Wiskobas’ de basis was. Ook tijdens mijn studie onderwijskunde volgde ik als vakspecialisme rekendidactiek bij o.a. Adri Treffers. Ik deed diagnostisch onderzoek bij vele leerlingen. Ik deed dat niet met standaardinstumenten maar op een ‘maatwerkmanier’ die vooral moest laten zien wat een kind al wel kon en begreep.
Ik schreef diverse artikelen voor Volgens Bartjens. In het afgelopen jaar verscheen mijn boek ‘Rekenonderwijs kan anders’. Dit ‘anders’ blijkt steeds de rode draad in mijn loopbaan: steeds weer proberen gewoontes te doorbreken en de functie leidend te laten zijn over de vorm. Rekenonderwijs moet blijven passen bij de maatschappelijke context waarin dat onderwijs plaatsvindt. Bovendien moet het kinderen toerusten voor en oriënteren op de competenties (kennis, vaardigheden en houding) die zij nu en in de toekomst nodig hebben in een samenleving waarin digitale mogelijkheden steeds verder ieders dagelijks leven kleuren. Juist bij een vak als rekenen en wiskunde vraagt dat andere accenten en aanpakken dan vaak nog gebruikelijk zijn.
Aangezien de visie van de NVORWO daarop duidelijk inspeelt, zet ik mijn ervaring en motivatie graag in als secretaris van het NVORWO-bestuur om zo deze ontwikkeling van het onderwijs in rekenen en wiskunde verder te stimuleren en ondersteunen.

Contact opnemen met Dolf Janson

>


Michiel Veldhuis

michiel veldhuis - nvorwo

Voorzitter Panamaconferentie en docent-onderzoeker rekenen-wiskunde bij de Hogeschool iPabo Amsterdam/Alkmaar en de Freudenthal Group, Universiteit Utrecht.

.

.


Corinne Harten

2014 8 20 corinne harten
Ontwikkelaar / auteur
Bestuursportefeuille: Communicatie, organisatie studiedag
Wat is er voor nodig zodat alle leerlingen later zo kunnen rekenen dat zij als krachtige mensen in de maatschappij kunnen staan en er een bijdrage aan kunnen leveren? En wat is er nog meer mogelijk? Dit zijn twee belangrijke vragen die mij helpen bij mijn werk als ontwikkelaar, communicator, auteur, webredacteur en creatieve duizendpoot. Ik wil in het bestuur van de NVORWO een bijdrage leveren aan de interne en externe communicatie, zodat iedereen kan zien wat de NVORWO in zijn hart precies is: Een vereniging van betrokken leden met veel expertise in en hart voor rekenen-wiskunde.