Panama-conferentie editie 36

Panama-Conferentie over rekenen-wiskunde
25 en 26 januari 2018
Conferentieoord Koningshof
Veldhoven

Op donderdag 25 januari en vrijdag  26 januari 2018 wordt voor de 36e maal de Panama-conferentie over rekenen-wiskunde georganiseerd.

Op de Panama-conferentie wordt het reken-wiskundeonderwijs vanuit verschillende perspectieven doordacht. Delen en uitwisselen van kennis en ervaring is een belangrijk doel van de conferentie. Er is ruimte voor informeren, inspireren, opiniëren, uitwisselen, discussiëren en actieve inbreng van de deelnemers. In 2018 wordt er in ieder geval aandacht besteed aan de onderstaande drie actuele thema’s

1. De aangekondigde curriculumherziening rekenen-wiskunde

Het groene licht is gegeven voor een herziening van het reken-wiskundecurriculum. Wat betekent dat voor de kerndoelen en het referentiekader? Leerkrachten en andere deskundigen worden op allerlei manieren betrokken en geraadpleegd bij de voorbereidingen van de curriculumherziening. Op deze Panama-conferentie wordt hiermee een start gemaakt.

2. Mogelijkheden en beperkingen van papieren en digitale leermiddelen

Er zijn steeds meer digitale leermiddelen voor rekenen-wiskunde verkrijgbaar. Maar wanneer levert de inzet daarvan meerwaarde op voor het leerproces van leerlingen? Welke reken-wiskundige inhouden en vaardigheden kunnen wel, beter of beter niet met digitale middelen worden aangeboden? En wat betekent dit voor de leerkracht? Op eerdere Panama-conferenties zijn rond dit thema bijdragen geleverd door specifieke aanbieders van leermiddelen. Dergelijke bijdragen zijn op de komende Panama-conferentie zeer welkom, maar de thematiek wordt op deze conferentie ook vanuit andere invalshoeken aan de orde gesteld.

3. Eindtoetsen PO

Er zijn momenteel zes verschillende eindtoetsen PO op de markt. Elk van deze toetsen meet kennis en vaardigheden rekenen-wiskunde en stelt vast welk referentieniveau rekenen een leerling beheerst. Op dit moment is nog niet volledig duidelijk in hoeverre de resultaten waarop de verschillende toetsen meten en rapporteren onderling vergelijkbaar zijn. We hopen op de conferentie uitgebreid in te gaan op de verschillende toetsen met de aanbieders, gebruikers en andere deskundigen.

Meer informatie kunt u vinden op de site van de Panama-conferentie. Daar kunt u zich te zijner tijd ook aanmelden.

 

Plaats een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.