Passende Perspectieven

Op zoek naar ‘good practices’ voor rekenen in het basisonderwijs

De Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) heeft in 2013 een werkwijze ontwikkeld voor leerlingen die het fundamentele niveau (1F) bij uitstroom naar het VSO niet bereiken. In en met het SBO zijn materialen ontwikkeld voor het werken met Passende Perspectieven: leerroutes, doelen-lijsten, een wegwijzer en profielschetsen.

In het reguliere basisonderwijs is sindsdien groeiende belangstelling voor de visie en de werkwijze van Passende Perspectieven. In de bovenbouw van het basisonderwijs is er meestal zorg over een klein aantal leerlingen dat, ondanks goed reken-wiskundeonderwijs, het fundamentele niveau (1F) niet bereikt bij de uitstroom naar het VO. In het SBO hebben alle leerlingen een Ontwikkelperspectief (OPP) en kunnen de leerroutes 1, 2 en 3 met meerdere leerlingen tegelijk in de stamgroep / klas worden uitgevoerd. Scholen die het handelingsgericht werken in hun visie hebben opgenomen kunnen de leerroutes inpassen in de groepsplannen.

In basisscholen is sympathie voor de visie, maar enige aarzeling bij het organiseren van Passende Perspectieven. In de groepen 6, 7 en 8 zijn per groep meestal 1 of 2 leerlingen die profijt kunnen hebben van deze werkwijze voor hun uitstroom naar het VO. Hoe kan de leerkracht individuele leerlingen met Passende Perspectieven begeleiden? En hoe is die begeleiding in te passen in het groepsplan?

Good practices

In dit project zijn we op zoek gegaan naar ‘good practices’ van Passende Perspectieven voor rekenen in het basisonderwijs. In de twee voor dit project gemaakte video’s laten basisschool Caleidoscoop en basisschool Polygoon zien hoe zij met Passende Perspectieven werken. Dit project is mogelijk gemaakt door de NVORWO, in samenwerking met Hogeschool Windesheim.

Bij de drie leerlingen die voor dit project gevolgd zijn is de beginsituatie geanalyseerd op basis van toetsgegevens van meerdere momenten en zijn er diagnostische rekengesprekken gehouden.  De keuze voor leerroute 1, 2 of 3 is in overleg met de leerkrachten gemaakt. De (geringe)leerwinst in de groepen 1 tot en met 5, de leerruimte voor de periode dat de leerling nog op de basisschool is en het uitstroomperspectief zijn meegewogen bij de plaatsing van de leerling in een leerroute.

Passende Perspectieven op basisschool Caleidoscoop

Op basisschool Caleidoscoop is de rekencoördinator in het team het aanspreekpunt voor de implementatie van Passende Perspectieven. Deze school is al wat langer bekend met de visie en werkwijze. Yuri is leerkracht van groep 7. Hij begeleidt leerling Frenzo in het werken op leerroute 2. De externe begeleiders (Lisanne Martens) voert geprekken met leerling, leerkracht, rekencoördintaor en intern begeleider om het project te monitoren.https://www.youtube.com/embed/P7x1wLEepOw?rel=0

Passende Perspectieven op basisschool Polygoon

Op basisschool Polygoon werkt Saskia (leerkracht groep 7) met leerling Jack op leerroute 2. Hans (leerkracht groep 6) werkt met leerling Faith op leerroute 3. Aangezien het werken met Passende Perspectieven nieuw is voor basisschool Polygoon hebben externe begeleiders (Diana Zwart en Carla Compagnie) de beginsituatie van beide leerlingen in beeld gebracht en de leerkrachten begeleid.https://www.youtube.com/embed/fGaSLM6QFqQ?rel=0

Teampresentaties

Bij de eindopbrengst van dit project hoort ook een tweetal Powerpoint Presentaties die gebruikt zijn om het project te introduceren en te evalueren. Door op een presentatie te klikken kunt u hem bekijken en downloaden.

Good Practices in Passende Perspectieven – Presentatie teambijeenkomst introductie

Good Practices in Passende Perspectieven – Presentatie teambijeenkomst evaluatie