Presentatie geactualiseerde kerndoelen

Op 28 september nam demissionair minister Mariëlle Paul de conceptkerndoelen Nederlands en rekenen en wiskunde in ontvangst van de kerndoelenteams Nederlands, rekenen en wiskunde en de advieskringen. Een jaar nadat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap @SLO de opdracht gaf om samen met het onderwijsveld nieuwe kerndoelen te ontwikkelen voor deze leergebieden voor po, vo en (v)so/

De NVORWO was in verschillende fases van dit proces nauw betrokken, van de samenstelling van het actualisatieteam tot aan inhoudelijke adviezen geven gedurende het ontwikkelproces. We zijn zeer benieuwd naar de volgende fases van deze conceptkerndoelen, de fase van beproeving volgend jaar en de implementatiefase daarna. Ook in die fasen zullen we nauw samenwerken met SLO. Verder kijken we via het Expertisepunt Rekenen Wiskunde ook graag heel nauwgezet en onderzoeksmatig naar hoe de vertaling van kerndoelen via leerlijnen naar concreet onderwijs gaat. Hier komen we in de nabije toekomst nog op terug!