Rekenen, ook voorbij de leeftijdsgrenzen

Van de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor de Ontwikkeling van het Reken-WiskundeOnderwijs, Francis meester

Volgens Bartjens is een prachtig en inspirerend tijdschrift voor en over het reken-wiskundeonderwijs. Het wordt in  samenwerking met Uitgeverij Van Gorcum gemaakt door de NVORWO. Door deze samenwerking wordt bereikt wat de vereniging graag wil: ons tijdschrift wordt op heel veel basisscholen gelezen. Dat sluit goed aan bij de hoofd-doelstelling van de vereniging: het bevorderen van het reken-wiskundeonderwijs voor 4 tot 14 jarigen.

Het verzorgen van rekenonderwijs is tegenwoordig echter niet meer zo gebonden aan de leeftijdsgrens van 4 tot 14. Rekenonderwijs heeft zich in de afgelopen jaren uitgebreid naar het voortgezet onderwijs en het MBO. Ook peuterspeelzalen en kinderdagverblijven houden zich bezig met het ‘voorbereidende werk’ voor het latere rekenonderwijs. Als er behalve in het basisonderwijs ook aan tieners, volwassenen of aan peuters rekenen gegeven gaat worden, dan wil de NVORWO daar graag een bijdrage aan leveren. Daarom zou de NVORWO die leeftijdsgrens van 4 – 14 jaar eigenlijk wel kunnen loslaten.

Rekenen of wiskunde

De NVORWO staat voor goed reken-wiskundeonderwijs. Onderwijs dat leerlingen ondersteunt in hun ontwikkeling tot gecijferde burgers, die zich goed kunnen redden met getallen in de maatschappij en die wiskundig kunnen denken.
In Nederland lijken het rekenonderwijs op de basisschool en het wiskundeonderwijs dat daarna wordt gegeven twee gescheiden werelden te zijn. De NVORWO is het daar niet mee eens. Het rekenen in de bovenbouw van de basisschool bereidt leerlingen voor op de wiskunde in het voortgezet onderwijs. Overigens is Nederland het enige land dat verschil maakt tussen rekenen en wiskunde. In vrijwel alle talen wordt gesproken over het vak als mathematica (of een vorm daarvan) en daar wordt mee gestart op 4-jarige leeftijd.

Voor de NVORWO is er dan ook alle reden om te overleggen met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. Beide hebben te maken met de leerlingen die het primair onderwijs uitstromen en het voortgezet onderwijs instromen. Voor de leerlingen is het van groot belang dat er continuïteit zit in hun onderwijs in het vak rekenen: dat er dezelfde taal gesproken wordt, dat er herkenbare voorbeelden gebruikt worden en dat de leerlijnen en didactiek op eenzelfde manier worden aangeboden. Op deze manier kun je er zeker van zijn dat hun kennis verder wordt uitgebreid op het stevige fundament dat er op de basisschool is gelegd.
Helaas is dit in de praktijk niet het geval. Dat heeft tot gevolg dat sommige kinderen zich afkeren van wiskunde en zich steeds onzekerder voelen over rekenen. Dat is jammer, en wat ons betreft ook onnodig. Wij zullen samen met de wiskundeleraren grondig onderzoeken hoe we met z’n allen die aansluiting kunnen verbeteren. Als u suggesties heeft, horen we dat graag.

Subsidie voor uw rekenproject

Als vereniging willen we mensen stimuleren om ideeën die zij hebben en wellicht geld kosten toch uit te voeren. Voor de financiering van uw idee of project kunt u voor 1 april 2016 een project-aanvraag indienen. U kunt maximaal een bedrag van 5000 euro aanvragen. Op de ledenvergadering van 20 april 2016 worden de uitgekozen projecten bekend gemaakt. We zien uw aanvraag of bijdrage graag tegemoet.
Voor meer informatie, de voorwaarden en een aanvraagformulier kunt u op deze site terecht.

Voor al uw vragen of opmerkingen kunt u mij altijd mailen!

Francis Meester

Voorzitter Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken- WiskundeOnderwijs (NVORWO)

Plaats een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.