Rekenfeestje op de KPZ

Op 7 september vond de Conferentie Bouwen vanuit vertrouwen met het thema Kansrijke ontwikkeling vanuit reken-wiskundig perspectief plaats. De Conferentie werd georganiseerd door Hogeschool KPZ om het 40-jarig bestaan van Nvorwo te vieren!

Kees Hoogland (HU) hield een openingslezing over Kansrijk rekenonderwijs. Vervolgens waren er diverse workshops, verzorgd door Marjolein Kool (HU), Marc van Zanten (SLO), Maarten Dolk (Inspiration4Learning), Geeke Bruin-Muurling (zelfstandig vakdidacticus), Kees Hoogland (HU), Ronald Keijzer (iPabo), Belinda Terlouw (KPZ), Michelle Gemmink en Iris van Tellingen (KPZ), Nicole Scholten en Mariëlle Elburg (KPZ), Jeffrey van Welsen (KPZ) en Koeno Gravemeijer (TU Eindhoven). De conferentie werd afgesloten met een panelgesprek.

Speciaal dank naar initiatiefnemer Belinda Terlouw. We kijken terug op een mooie conferentie!

Kijk op www.kpz.nl voor ons rekenaanbod. Wij bieden het volgende aan: post-hbo Rekencoördinator, Netwerk Rekencoördinatoren, Leernetwerk Rekencoördinatoren SBO en SO, Leernetwerk Rekencoördinatoren Jenaplanonderwijs, Expertmodule Sterke Rekenaars, Expertmodule Kijken naar Kinderen in de rekenles, Expertmodule Onderzoekend leren en creatief denken in de rekenles.