Rekenhoeken voor groep 3

Speels en betekenisvol leren in groep 3 is een veelgehoorde wens, maar blijkt in de praktijk een lastige uitdaging voor het vakgebied rekenen-wiskunde. Rekenhoeken zijn een middel om betekenisvol en doelgericht te kunnen werken vanuit een doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3.

Henk Logtenberg en Martine van Schaik, beiden werkzaam als onderwijsadviseurs bij de Marnix-academie, schreven met behulp van NVORWO-subsidie een handleiding voor docenten om rekenhoeken in te richten in groep 3.

In het pdf-document ‘Rekenen-wiskunde voor groep 3 in zes hoeken, spelenderwijs doelgericht werken aan de reken-wiskundeontwikkeling’ beschrijven zij hoe een leerkracht van groep 3 zes verschillende rekenhoeken in kan richten.

Bij elke hoek staan verschillende lessuggesties beschreven om binnen de hoek het spelen een nieuwe impuls te geven. Zo kan de leerkracht differentiëren en de focus leggen op bepaalde reken-wiskundedoelen. Op die manier biedt de handleiding de mogelijkheid om specifiek bepaalde reken-wiskundedoelen aan bod te stellen en te peilen om zo de leerstofinhoud te bepalen.

Inhoud

De zes rekenhoeken zijn:

  1. de winkelhoek;
  2. de constructiehoek;
  3. de kunsthoek;
  4. de meet- en experimenteerhoek;
  5. de getallenhoek;
  6. de zorghoek.

Download hier gratis de pdf ‘Rekenen-wiskunde voor groep 3 in zes hoeken’.