Rekenwiskundige-Factchecking

Reken-wiskundige factchecking voor het basisonderwijs

De hedendaagse samenleving is een informatiemaatschappij. Dankzij ICT en social media is er altijd en overal toegang tot nieuws en andere informatie en heeft ook iedereen de mogelijkheid om zelf informatie te plaatsen en te verspreiden. De keerzijde is dat nepnieuws en misleidende informatie een steeds groter probleem wordt. Kritisch denken wordt daarom steeds belangrijker. Omdat veel informatie kwantitatief en wiskundig van aard is – denk aan getallen, hoeveelheden, grafieken en diagrammen – gaat het daarbij ook om kritisch wiskundig denken.

Met een subsidie van NVORWO is daarvoor voorbeeldmatig lesmateriaal ontwikkeld voor scholen en uitgevers. Hierin laten we zien wat kinderen al op de basisschool kunnen leren om beter voorbereid te zijn op de digitale maatschappij waarin nepnieuws een steeds grotere rol speelt. Voor alle groepen 3 tot en met 8 zijn lesactiviteiten ontwikkeld die flexibel kunnen worden ingezet in elke praktijk. De lessen vormen samen een aanzet tot een leerlijn kritisch wiskundig denken in het basisonderwijs.

De materialen van Reken-wiskundige factchecking voor het basisonderwijs bestaan voor de groepen 3 tot en met 8 uit een handleiding en een presentatie (PowerPoint) voor de leerkracht en werkbladen voor de leerlingen. In de handleiding per groep vind je informatie over de lesdoelen, de benodigde (wiskunde)taal, praktische voorbereidingen en het lesverloop. Ook vind je hier informatie over de ervaringen met de lessen op de try-out scholen. Verder is er een algemene handleiding met achtergrondinformatie en praktische tips. Hieronder kun je alle materialen downloaden.

Downloads materialen

Algemeen

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Verder lezen