Jaap Vedder Scriptieprijs

Het bestuur van de NVORWO heeft besloten een scriptieprijs in te stellen. De prijs is vernoemd naar Jaap Vedder, de in 2014 overleden oud-voorzitter en erelid van de NVORWO.

Studenten kunnen scripties die in de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 augustus 2022 goed beoordeeld zijn of worden uiterlijk op 1 oktober 2022 indienen. De scriptie moet een Bachelor-scriptie zijn (universiteit of hbo, bijvoorbeeld Onderwijskunde, Pedagogiek, Pabo of 2e graads lerarenopleiding wiskunde) en de inhoud moet te maken hebben met het reken-wiskundecurriculum van het basisonderwijs of met de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

Reglement Jaap Vedder Scriptieprijs

Doelstelling

 • Met het instellen van een scriptieprijs wil de NVORWO studenten stimuleren tot het doen van praktijkonderzoek op het gebied van rekenen-wiskunde.
 • Met het instellen van een scriptieprijs wil de NVORWO praktijkonderzoek op het gebied van rekenen-wiskunde breder onder de aandacht brengen.

Deelnemers

 • Alle (oud)studenten die een Bachelor-scriptie schrijven / hebben geschreven over een onderwerp dat te maken heeft met het reken-wiskundecurriculum van het basisonderwijs kunnen deelnemen.
 • Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van dit reglement en daarmee akkoord te gaan.

Prijs

Drie door een deskundige jury genomineerde (oud)studenten ontvangen een prijs en worden uitgenodigd voor deelname aan de Panama-conferentie in juni 2022. Tijdens die conferentie wordt de winnaar bekend gemaakt. De NVORWO kent drie prijzen toe: de winnaar ontvangt € 500; de andere genomineerden ieder € 100.

Voorwaardelijke criteria scriptieprijs:

Met “scriptie” wordt bedoeld een Bachelorscriptie over een onderwerp dat te maken heeft met het reken-wiskundecurriculum van het (speciaal-)basisonderwijs

De scriptie moet

 • zijn afgerond en beoordeeld op het moment van indienen
 • in het Nederlands of in het Engels zijn geschreven
 • zijn opgenomen in de hbo kennisbank

Beoordelingscriteria scriptieprijs

Bij de beoordeling van de scriptie door de vakjury worden de volgende zaken in het bijzonder gewogen:

 • De mate waarin het onderzoek bijdraagt – of de resultaten van het onderzoek bijdragen – aan de ontwikkeling van het reken-wiskundeonderwijs
 • De kwaliteit van de beschrijving van:
  • de reken-wiskundige inhoud
  • de plaatsing van de reken-wiskundige inhoud binnen de leerlijn(en)
  • de gekozen, ontwikkelde of onderzochte didactiek van rekenen-wiskunde
  • de gebruikte theorieën, vakinhoudelijke en wetenschappelijke literatuur
  • het reken-wiskundig denken van de leerlingen en / of leraren

Inzending

De scriptie moet als een pdf-file worden opgestuurd naar scriptie@nvorwo.nl De scriptie moet vergezeld gaan van de volgende gegevens:

 • Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum van de auteur
 • Naam van de onderwijsinstelling en (beoogde) afstudeerdatum
 • Titels van de scriptie
 • Beoordeling van de scriptie door de examinatoren van de opleiding
 • Een aanbeveling door (één van) de examinatoren;
 • Een korte samenvatting van de scriptie.

De NVORWO heeft het recht de samenvattingen met bronvermelding op haar website te publiceren.

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.