Studiedag NVORWO – workshops en lezingen

OPENINGSLEZING: ONDERZOEKSAGENDA
Ronald Keijzer en Michiel Veldhuis


BOEKPRESENTATIE: NATIONAL REFLECTIONS ON THE NETHERLANDS DIDACTICS OF MATHEMATIC
Marja van den Heuvel – Panhuizen


REKENEN: HET ROER OM!
Dymph van Griensven


MEETKUNDE IN ‘T VEERHUIS
Annette Markusse


KWANTITATIEVE INFORMATIEVAARDIGHEDEN OP DE BASISSCHOOL


NIEUWSREKENEN VOOR NIEUWKOMERS
Dineke de Groot


KWARTETTEN MET HANDELINGSNIVEAUS
Marieke Los


STERKE REKENAARS: ELKE REKENLES IETS TE LEREN
Suzanne Sjoers


WISKUNDE IN HET NIEUWS
Michiel Veldhuis en Sonja van den Brink – Stuber

Meer over de lezingen en workshops

National reflections on the Netherlands didactics of mathematics - Marja van den Heuvel - Panhuizen

Boekpresentatie: National reflections on the Netherlands didactics of mathematics

Marja van den Heuvel – Panhuizen

Marja van den Heuvel – Panhuizen geeft een korte toelichting op 2 onlangs verschenen boeken over rekenen-wiskunde in Nederland en in het buitenland. Door een bijdrage van de NVORWO zijn deze boeken als Open Access publicatie verschenen.

Prof. dr. M. (Marja) van den Heuvel – Panhuizen is hoogleraar reken-wiskundedidactiek bij de Freudenthal Group / Freudenthal Institute Universiteit Utrecht & Nord University Noorwegen.


Rekenen het roer om - Dymph van Griensven - studiedag nvorwo

Rekenen: het roer om!

Dymph van Griensven

Rekenen vanuit doelen is rekenen met lef!
Rekenen vanuit doelen is aansluiten bij de rekenontwikkelingen van de leerlingen. Dat betekent loslaten van methodes, loslaten van structuren en organisatie en weer kijken wat de leerlingen nodig hebben om tot ontwikkeling te komen. Om dit mogelijk te maken vergt het lef van iedereen binnen de school.
Dymph van Grienven heeft ervaring met het opzetten van rekenen met doelen in groep 3. In haar workshop vertelt zij hierover, beantwoordt ze vragen, wil ze ervaringen uitwisselen en samen nadenken over oplossingen.

.
Dymph van Griensven was leerkracht van de groepen 3 en 4 op basisschool De Spoorzoeker in Breda. Momenteel werkt zij als docent op Wittering.nl.


Meetkunde in t Veerhuis - Annette Markusse - studiedag nvorwo

Meetkunde in ’t Veerhuis

Annette Markusse

Aanleiding voor deze workshop is het project ‘Meetkunde in de kerk’. Binnen dit project zijn er reken-wiskundige activiteiten ontworpen voor de Sint Walburgiskerk In Zutphen. Deze middeleeuwse kerk blijkt een rijke bron te zijn voor allerlei meetkundige activiteiten voor kinderen uit de basisschool.
Tijdens deze workshop laat Annette Markusse u kennismaken met een paar van de activiteiten die voor de kerk zijn ontworpen, maar u gaat ook zelf aan de slag. Samen met u onderzoekt ze of de omgeving van ’t Veerhuis ook inspireert tot meetkundige activiteiten.

Annette Markusse is docent rekenen-wiskunde op de Hogeschool iPabo. Daarnaast heeft ze brede ervaring in het ontwikkelen van reken-wiskundeonderwijs, bijvoorbeeld voor de Grote Rekendag en De wereld in getallen.


nieuwstekenen voor nieuwkomers - diende de groot - nvorwo studiedag

Nieuwsrekenen voor nieuwkomers

Dineke de Groot

In deze workshop vertelt Dineke de Groot over het project Nieuwsrekenen voor nieuwkomers. Nieuwsrekenen voor nieuwkomers is materiaal om nieuwkomers in het basisonderwijs of op Internationale Schakelklassen (isk’s) aan de slag te gaan met uitdagende contextopgaven. Het taalniveau van deze opgaven ligt op het niveau van begin groep 4 terwijl het rekenniveau van een deel van de opgaven op het niveau van groep 5 / 6 en voor een deel op het niveau van groep 7 / 8 ligt.

Dineke de Groot is taalkundige (NT2) en werkt al 25 jaar als ontwikkelaar van educatief materiaal bij de CED-Groep. Ze werkt onder meer als teamleider van Nieuwsrekenen en is één van de auteurs van Nieuwsbegrip.Studiedag NVORWO - Marieke Los - Kwartetten met handelingsniveaus

Kwartetten met handelingsniveaus.

Marieke Los

Marieke Los heeft een professionaliseringsinstrument ontwikkeld waarmee in spelvorm gewerkt kan worden aan het vergroten van de kennis van het handelingsmodel door gebruik te maken van zelfgemaakte foto’s.
Met een digitale tool kan een eigen kwartet worden gemaakt dat met het team kan worden gespeeld waarbij de handelingsniveaus van de verschillende rekendomeinen centraal staan.
In haar workshop vertelt zij alles over de achtergronden van dit project en laat zij zien hoe je de digitale tool gebruikt om een kwartetspel op maat te maken, met foto’s van dagelijkse situaties binnen de eigen school.

Marieke Los is leerkracht van groep 8 en rekencoördinator op KBS Alfons Ariëns in Harderwijk.


Sterke rekenaars - suzanne Sjoers - studiedag nvorwo

Sterke rekenaars: Elke rekenles iets te leren

Suzanne Sjoers

Alle leerlingen hebben het recht om elke rekenles iets te leren. Voor sterke rekenaars is dat nog lang niet altijd het geval, zo blijkt uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs (2019). De Inspectie geeft dan ook de aanbeveling dat leraren nog meer ondersteund kunnen worden in de vormgeving van het aanbod om (potentiële) hoogpresteerders ook meer uit te dagen in de reguliere reken-wiskundelessen. In deze workshop krijgt u veel praktische tips over hoe deze uitdaging kan worden vormgegeven.

Suzanne Sjoers is leerplanontwikkelaar en vakexpert rekenen-wiskunde po – vo en auteur van het boek ‘Sterke rekenaars in het basisonderwijs’.


Wiskunde in het nieuws

Michiel Veldhuis en Sonja van den Brink – Stuber

In deze workshop nemen Michiel Veldhuis en Sonja van den Brink – Stuber de deelnemers mee in hun verkenning van hoe zij de professionele gecijferdheid van hun studenten op de pabo willen ontwikkelen.

Een voorbeeld hiervan is de opdracht voor de eerstejaars studenten: ‘Wiskunde in het nieuws’. In deze opdracht moeten de studenten bij een mediabericht een open wiskundig probleem bedenken voor basisschoolleerlingen. In bijeenkomsten zijn de studenten ondersteund door hen van feedback te voorzien over de openheid in de door hen geformuleerde problemen. Achteraf zijn de door de studenten geformuleerde problemen ingeschaald op 3 aspecten: openheid, complexiteit en logica vanuit de context. Dit gebeurde door de lerarenopleiders maar ook door henzelf. Hieruit kwam naar voren dat de studenten hun vragen meer open en complexer inschalen dan hun opleiders.

In deze workshop laten Michiel en Sonja zien hoe zij de studenten hebben begeleid bij het maken van de opdracht, bekijken zij werk van studenten en bespreken zij de resultaten van hun analyse.

Michiel Veldhuis en Sonja van den Brink – Stuber zijn docent-onderzoekers rekenen-wiskunde bij de Hogeschool iPabo in Amsterdam.