Publicatie ter gelegenheid van de 35e Panamaconferentie over reken-wiskundeonderwijs

bundel 35 jaar panama

Het Panama-project voor reken-wiskundeonderwijs bestaat 35 jaar! Ter gelegenheid van dit jubileum is een door de NVORWO mede-gesubsidieerde  bundel gepubliceerd met als titel ‘Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw – Ideeën en achtergronden voor primair onderwijs’. 

Lees verder »

Meer dan Volgens Bartjens alleen

Francis Meester, voorzitter Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken-WiskundeOnderwijs

Eén van de bekendste activiteiten van de Nederlandse Vereniging voor de Ontwikkeling van het Reken-Wiskundeonderwijs (NVORWO) is het uitgeven van het blad Volgens Bartjens. Toch is dit niet het enige waar de NVORWO zich mee bezig houdt. Voorzitter Francis Meester vertelt.

Rekenen

Er gebeurt veel op rekengebied in Nederland. Experts zijn met elkaar in discussie over wat er moet worden gedaan om het rekenonderwijs in Nederland nog beter te maken. Ook de politiek bemoeit zich ermee. Zo heeft Staatssecretaris Dekker aangegeven dat de rekentoets in mbo, havo en het MBO (voorlopig) niet meer meetelt voor het eindexamen. Het invoeren van een rekentoets in het voortgezet onderwijs blijkt namelijk ingewikkelder dan gedacht. Want rekenen is een leuk vak, maar het is geen gemakkelijk vak om te geven.

Doorlopende lijnen

Lees verder »