Van de voorzitter… Volgens Bartjens, maart 2017

Francis Meester: Van de voorzitter

Ed de Moor

Mijn vorige column was klaar en allang ingeleverd toen we hoorden dat Ed de Moor was overleden. De hoofdredacteur is nog in staat geweest om in een artikel diverse mensen aan het woord te laten om te vertellen over alle aspecten waarin Ed veel voor het reken-wiskunde onderwijs  betekend heeft.  Het gaf een mooi beeld van de 83-jarige Ed, die tot bijna het laatste moment actief geweest is voor zijn vakgebied. Hij was oprichter, erelid, inspirator, actief lid en nestor van de NVORWO. Hij was een prachtig voorbeeld voor ons en voor mij. Op de Panamaconferentie van 19 en 20 januari werd hij ook herdacht in een waardige bijeenkomst.

Rekencoördinatoren

Maar wij gaan door, ook met de ideeën en wensen die Ed al had voor goed reken-wiskundeonderwijs. We zijn nog lang niet zo ver dat er een rekencoördinator – een wiskobaas – op iedere school is,

Lees verder »

Publicatie ter gelegenheid van de 35e Panamaconferentie over reken-wiskundeonderwijs

bundel 35 jaar panama

Het Panama-project voor reken-wiskundeonderwijs bestaat 35 jaar! Ter gelegenheid van dit jubileum is een door de NVORWO mede-gesubsidieerde  bundel gepubliceerd met als titel ‘Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw – Ideeën en achtergronden voor primair onderwijs’. 

Lees verder »