Reactie NVORWO op eerste tussenproduct rekenen-wiskunde Curriculum.nl

reactie nvorwo op tussenproduct ontwikkelteam rekenen wiskunde

Eind maart heeft het ontwikkelteam rekenen-wiskunde een eerste tussenproduct opgeleverd. In dit tussenproduct wordt een (concept)visie geschetst voor rekenen-wiskunde, wordt ingegaan op het proces tijdens de ontwikkelsessie en worden tenslotte vragen gesteld aan het veld.

Lees verder »Reactie NVORWO op eerste tussenproduct rekenen-wiskunde Curriculum.nl

Nieuwe NVORWO-bestuursleden gezocht

NVORWO bestuursleden gezocht

Jurriaan Steen en Frank Brouwer hebben zich om persoonlijke redenen moeten terugtrekken uit het bestuur. Dat vinden wij heel jammer, maar we kunnen dit besluit alleen maar respecteren. Kees Hoogland heeft tijdelijk het penningmeesterschap overgenomen. We hopen op nieuwe bestuursleden, formeel te benoemen op de ledenvergadering van 6 april 2018.

Lees verder »Nieuwe NVORWO-bestuursleden gezocht