Panama-conferentie

Panama-conferentie 2019

De Panama-conferentie is hét forum voor uitwisselen, op de hoogte blijven, nadenken en discussiëren over goed reken-wiskundeonderwijs, vanuit alle mogelijke verschillende perspectieven.

Voor wie is de Panama-conferentie?

De conferentie biedt een platform voor alle geïnteresseerden in rekenen-wiskunde om ervaringen te delen en van gedachten te wisselen. Van leraren en rekencoördinatoren, opleiders en adviseurs tot onderzoekers en ontwikkelaars biedt de conferentie gelegenheid voor verdere professionalisering, ontwikkeling, discussie en disseminatie. De uitwisseling stimuleert niveauverhoging en versterkt de relatie tussen theorie en praktijk.

Waarom gaan?

De Panama-conferentie biedt je de gelegenheid om de eigen beroepspraktijk te verbeteren, om een bijdrage te leveren aan landelijke ontwikkelingen en mee te werken aan de versterking van reken-wiskundeonderwijs in het algemeen.

 

Locatie

Vanwege de onzekerheid rondom de ontwikkelingen met het coronavirus, is op dit moment nog niet duidelijk of de conferentie online of op locatie plaatsvindt.

We zouden graag de animo peilen voor een eventuele online conferentie. Wil je ons helpen door antwoord te geven op de vraag:

Als de Panama-conferentie in 2021 online is, zou je daar dan aan deelnemen?

Laat het ons weten en vul antwoord in op dit formulier.

Alvast bedankt!

 

 

Het thema wordt binnenkort bekend gemaakt

 

 

Bekijk voor meer informatie en een aanmeldingsformulier de website van de Panama-conferentie.

Verplaatst naar 18 januari 2018: Conferentie Rekenen-Wiskunde in de aansluiting van po naar vmbo

conferentie rekenen wiskunde in de aansluiting van po naar vmbo
De conferentie ‘Rekenen-wiskunde in de overgang van po naar vmbo’ wordt verschoven naar vrijdag 19 januari 2018.
De conferentie stond oorspronkelijk gepland op vrijdag 29 september 2017.
Hoewel er veel belangstelling voor de conferentie was, bleek de gekozen datum voor velen niet geschikt. Om die reden is besloten om de conferentie te verschuiven.
De locatie is wederom het Bilderberg in Rotterdam.
De inschrijving wordt zo spoedig mogelijk geopend.

Jaarvergadering / studiedag NVORWO

Op 7 april 2017 vond de NVORWO-jaarvergadering plaats. Aansluitend was er een studiedag die voor NVORWO-leden en abonnees van Volgens Bartjens gratis was.

Op de jaarvergadering werden niet alleen de ‘reguliere’ stukken besproken zoals het jaarverslag en het financieel jaarverslag, maar werden ook Anneke Noteboom en An te Selle als erelid van de NVORWO benoemd voor al het werk dat zij als bestuursleden van de NVORWO hebben gedaan. Ook traden Robert Timmermans, Margreeth Mulder en Anneke Noteboom af als NVORWO-bestuursleden en konden we Kees Hoogland, Michelle Taverne en Marieke Gribling als nieuwe bestuursleden verwelkomen.

De studiedag was een groot succes en is zeker voor herhaling vatbaar. De datum van de volgende jaarvergadering en studiedag is zelfs al bekend: 6 april 2018.

Lees verder »

Nieuws van de NVORWO-voorzitter – November 2016

Francis Meester, voorzitter NVORWO

Conferentie

Het is fijn dat u in grote getale naar de conferentie po-vmbo voor rekenen-wiskunde gekomen bent. Deze studiedag van 22 november, maar ook de Volgens Bartjens van november 2016 met artikelen over de overgang van po naar vmbo, kunnen er allemaal toe bijdragen om die overstap voor rekenen-wiskunde drempelloos te laten verlopen voor de leerlingen. De leraar in het vmbo ervaart dat de leerlingen in grote diversiteit bij het vak rekenen-wiskunde binnenkomen.

Lees verder »

Conferentie ‘Rekenen-Wiskunde in de aansluiting van p.o. naar vmbo’

22-11-2016-conferentie-rekenen-wiskunde-in-de-aansluiting-van-p-o-naar-vmbo

Op dinsdag 22 november 2016 organiseren de NVvW, de NVORWO en SLO de conferentie ‘Rekenen-Wiskunde in de aansluiting van p.o. naar vmbo’. De conferentie is bedoeld voor leraren uit de bovenbouw van het basisonderwijs en leraren uit de onderbouw van het vmbo die rekenen en / of wiskunde verzorgen.

Locatie conferentie

Nieuwe Buitensociëteit
Stationsplein 1
Zwolle

datum / tijd

22 november 2016
10.00 – 16.00 uur

kosten

€ 75,- per persoon (inclusief koffie / thee, lunch en materialen)

inhoud

Lees verder »

22 november 2016: Conferentie over rekenen-wiskunde in het po en vmbo

nvorwo conferentie po vmbo

Op dinsdag 22 november 2016 organiseert de NVORWO, samen met de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren en de SLO voor bovenbouw leraren uit het basisonderwijs en onderbouw leraren uit het vmbo een conferentie over de aansluiting van het reken-wiskundeonderwijs in het basisonderwijs met dat in het vmbo. De conferentie zal  beginnen om 10 uur en plaatsvinden in Zwolle.

Lees verder »