Panama-conferentie: Rekenen-wisiskunde van … tot …

Panama-conferentie 2019

De Panama-conferentie is hét forum voor uitwisselen, op de hoogte blijven, nadenken en discussiëren over goed reken-wiskundeonderwijs, vanuit alle mogelijke verschillende perspectieven.

Voor wie is de Panama-conferentie?

De conferentie biedt een platform voor alle geïnteresseerden in rekenen-wiskunde om ervaringen te delen en van gedachten te wisselen. Van leraren en rekencoördinatoren, opleiders en adviseurs tot onderzoekers en ontwikkelaars biedt de conferentie gelegenheid voor verdere professionalisering, ontwikkeling, discussie en disseminatie. De uitwisseling stimuleert niveauverhoging en versterkt de relatie tussen theorie en praktijk.

Over het thema

Er is veel te doen over het reken-wiskundeonderwijs de laatste tijd, bijvoorbeeld de curriculumherziening in het kader van curriculum.nu en de ontwikkelingen met de rekentoets in het vo/mbo. Maar ook de publicatie van nieuwe (edities van) methodes en discussies die worden gevoerd over de manieren van onderwijzen van rekenen-wiskunde. Deze én andere onderwerpen komen aan bod tijdens de conferentie. Het thema ‘Rekenen-wiskunde van … tot …’ biedt expliciet de ruimte om verschillende visies, doelen en didactiek van het reken-wiskundeonderwijs te delen.

 

Waarom gaan?

De Panama-conferentie biedt je de gelegenheid om de eigen beroepspraktijk te verbeteren, om een bijdrage te leveren aan landelijke ontwikkelingen en mee te werken aan de versterking van reken-wiskundeonderwijs in het algemeen.

 

Locatie

De 38e Panama-conferentie ‘Rekenen-wiskunde van … tot …’ vindt plaats op 9 en 10 januari 2020 in Hotel en Conferentiecentrum Woudschoten in Zeist. Tot 8 oktober is het gegarandeerd mogelijk om een hotelkamer te reserveren tegen een gereduceerd tarief.

 

Korting

De eerste 100 NVORWO-leden / abonnees van Volgens Bartjens krijgen een korting van € 50,-.

 

Oproep conferentiebijdragen

Wilt u vanuit uw werk, studie, onderzoek of hobby een bijdrage leveren aan de 38e Panama-conferentie? Dan nodigen we u uit een programmavoorstel in te dienen voor een presentatie of een werkgroep. Bij een presentatie ligt de nadruk vooral op de overdracht van informatie. Bij een werkgroep worden de deelnemers vooral actief aan het werk gezet.

Er zijn twee tijdsrondes voor het indienen van programmavoorstellen. De deadline voor de eerste ronde is op 23 september 2019 en voor de tweede ronde op 14 oktober.

 

 

Bekijk voor meer informatie en een aanmeldingsformulier de website van de Panama-conferentie.

Van de voorzitter: Een mooie start van het nieuwe jaar

Jenneken van der Mark, voorzitter NVORWO

We kijken even met jullie terug op de maanden januari en februari. Met genoegen kijken we terug op een prachtige Panama-conferentie waarin we weer veel met elkaar in gesprek waren over goed rekenonderwijs, vooral over het thema van de conferentie: ‘rekenen doen’.

Lees verder »Van de voorzitter: Een mooie start van het nieuwe jaar

Tot ziens bij Panama!

Panama-conferentie 2019

Nog even, en dan is het zover: Dan vindt de 37e editie van de Panamaconferentie plaats in Veldhoven. Bent u ook aanwezig bij deze conferentie voor reken-wiskunde professionals? Kom dan eens langs bij onze stand op de informatiemarkt!

We zien ernaar uit om u te ontmoeten en de hand te schudden. Wij nodigen u dan ook van harte uit voor een goed gesprek over reken-wiskundeonderwijs. Al onze bestuursleden zijn aanwezig op de conferentie en op de informatiemarkt.

Panamaconferentie

25 en 26 januari 2018 Panamaconferentie

Op donderdag 25 januari en vrijdag  26 januari 2018 wordt voor de 36e maal de Panamaconferentie over rekenen-wiskunde georganiseerd.

Op de Panamaconferentie wordt het reken-wiskundeonderwijs vanuit verschillende perspectieven doordacht. Delen en uitwisselen van kennis en ervaring is een belangrijk doel van de conferentie. Er is ruimte voor informeren, inspireren, opiniëren, uitwisselen, discussiëren en actieve inbreng van de deelnemers.

Thema’s Panamaconferentie

1. De aangekondigde curriculumherziening rekenen-wiskunde

Het groene licht is gegeven voor een herziening van het reken-wiskundecurriculum. Wat betekent dat voor de kerndoelen en het referentiekader? Leerkrachten en andere deskundigen worden op allerlei manieren betrokken en geraadpleegd bij de voorbereidingen van de curriculumherziening. Op deze Panama-conferentie wordt hiermee een start gemaakt.

2. Mogelijkheden en beperkingen van papieren en digitale leermiddelen

Er zijn steeds meer digitale leermiddelen voor rekenen-wiskunde verkrijgbaar. Maar wanneer levert de inzet daarvan meerwaarde op voor het leerproces van leerlingen? Welke reken-wiskundige inhouden en vaardigheden kunnen wel, beter of beter niet met digitale middelen worden aangeboden? En wat betekent dit voor de leerkracht? Op eerdere Panama-conferenties zijn rond dit thema bijdragen geleverd door specifieke aanbieders van leermiddelen. Dergelijke bijdragen zijn op de komende Panama-conferentie zeer welkom, maar de thematiek wordt op deze conferentie ook vanuit andere invalshoeken aan de orde gesteld.

3. Eindtoetsen PO

Er zijn momenteel zes verschillende eindtoetsen PO op de markt. Elk van deze toetsen meet kennis en vaardigheden rekenen-wiskunde en stelt vast welk referentieniveau rekenen een leerling beheerst. Op dit moment is nog niet volledig duidelijk in hoeverre de resultaten waarop de verschillende toetsen meten en rapporteren onderling vergelijkbaar zijn. We hopen op de conferentie uitgebreid in te gaan op de verschillende toetsen met de aanbieders, gebruikers en andere deskundigen.

Meer informatie kunt u vinden op de site van de Panama-conferentie.Daar kunt u zich te zijner tijd ook aanmelden.