Lopende projecten 2020-2021

Project 1

Wie zijn er sterker?
De jongens of de meisjes?

Het ‘Wie zijn er sterker: de jongens of de meisjes? Rekenen in de context van een ‘wetenschappelijk’ onderzoek’-project krijgt financiële ondersteuning van de NVORWO voor de ontwikkeling van een lessenserie waarin onderzoeksvaardigheden, rekenvaardigheden en rekenbegrip worden vergroot door bovenbouwleerlingen een onderzoeksproject uit te laten voeren. Mooi passend bij de ontwikkelingen binnen curriculum.nu en aansluitend op eerdere projecten door de NVORWO gesubsidieerd rondom kwantitatieve informatievaardigheden.

Project 2

De Rekenchallenge

Het ‘Rekenchallenge’-project krijgt financiële ondersteuning van de NVORWO voor de ontwikkeling van een compleet aanbod Rekenchallenges, dit zijn activiteiten waarin de dagelijkse praktijk van leerlingen wordt gekoppeld aan de leerstof op school. Hierbij worden handelend en ontdekkend rekenen gestimuleerd. Het is de bedoeling dat de challenges voor verschillende domeinen worden ontwikkeld in dit project. Mooie activiteiten, die zeer populair waren tijdens de eerste lockdown-periode. Leuk en betekenisvol, verbinding met de praktijk, ouders werden actief betrokken en rekenen in de eigen belevingswereld om je heen.

“Meetkunde in de kerk”

Middels een subsidie van de NVORWO is het project ‘Meetkunde in de Kerk’ mogelijk geworden. In dit project werkten Hogeschool iPabo, de Walburgiskerk in Zutphen en Lanting Rekenadvies samen waarbij onderzoek werd gedaan naar reken-wiskunde-activiteiten die in een kerk of vergelijkbaar erfgoed gedaan kunnen worden. En dus liepen we met een klein groepje mensen rond in de kerk. We zagen de constructie van de kerk, de symmetrie in houtsnijwerk, het spiegeltje waarmee de organist de dominee kan zien, we vroegen ons af hoe hoog de kerk was en hoe je dat het beste kunt schatten. We liepen er rond met een meetkundige blik. Waar het ons om ging was: hoe kunnen we kinderen ook op die manier laten kijken naar de kerk? En hoe kunnen we daar een serie praktisch bruikbare opdrachten bij ontwerpen, geschikt voor basisschoolkinderen die samen met hun leerkracht een bezoek brengen aan de kerk?
Het resultaat van de zoektocht staat hier. In dit boekje worden negen activiteiten beschreven. Hierbij komen verschillende aspecten van meetkunde aan bod: kijkmeetkunde, oriëntatie in de ruimte en symmetrie. Er zit overigens ter variatie, ook een echte meetactiviteit bij. Bovendien wordt in alle activiteiten gewerkt aan algemenere doelen zoals modelleren, abstraheren, probleemoplossen en het ontwikkelen van een onderzoekende houding. We hebben bij ons ontwerp rekening gehouden met verschillende leeftijden: er zijn opdrachten voor groep 1 tot en met 8.