Van de voorzitter … maart 2018

voorzitter van de NVORWO Francis Meester maart 2018

In 2001 schreef Douwe Draaisma: ‘Waarom de tijd sneller gaat als je ouder wordt…’  en ik denk dat hij gelijk heeft. Wat vliegt het jaar weer voorbij. Op het moment dat ik dit schrijf (februari 2018, red.) zijn de mensen nog aan het schaatsen. Als u deze column leest, piepen de eerste narcissen de grond uit.

Rekencoördinatoren

De rekencoördinatoren hebben op 9 maart de nationale netwerkdag gehad,

Lees verder »

rekentoets – NVORWO-reactie op ‘Een nieuw perspectief voor rekenen in het VO’

rekentoets - nvorwo commentaar op Een Nieuw Perspectief voor Rekenen in het VO

Alternatief voor de rekentoets

Op 7 maart 2018  stuurde minister Slob een alternatief voor de veel besproken rekentoets in het voortgezet onderwijs naar de Tweede Kamer.

Om verder door te praten over dit alternatief voor de rekentoets en om de meningen van diverse betrokken partijen te horen zijn er gesprekstafels georganiseerd. De NVORWO was vertegenwoordigd bij deze gesprekstafels.

Aan de NVORWO is gevraagd om een reactie op het alternatief voor de rekentoets te geven en om te omschrijven wat de visie van de NVORWO is op het rekenen-wiskunde van nu in in de toekomst.

Lees verder »